Valamiral

Från Kunskapsbanken
Version från den 27 oktober 2013 kl. 12.28 av RaveDave (Diskussion | bidrag)

Hoppa till: navigering, sök

Valamiralen är tillsatt av förbundsstyrelsen för att samordna och administrera Ung Pirats kampanjverksamhet i valrörelsen.


Valamiralens arbetsuppgifter

Valamiralen leder den organisatoriska delen av förbundets valarbete. Valamiralen planerar valkampanjen samt håller kontakt med aktivister och stödjer dem i deras arbete. Valamiralen bidrar med att administrera och genomföra beställningar och distribution till lokalavdelningar av kampanjmaterial.


Arbetsbeskrivning

Personen håller regelbunden kontakt med förbundspresidiet och kampanjchefen, minst en gång per vecka. Valamiralen ska arbeta i samråd med Kampanjgruppen vid planering av förbundets valarbete. Valamiralen hjälper, inspirerar och motiverar lokalavdelningarna i deras valarbete. Valamiralen ska även vara distrikten behjälpliga under valrörelsen, genom att vara ett stöd för dem i samordningen av lokalavdelningarnas arbete. Valamiralen ska informera aktivister, distrikt, och lokalavdelningar om nytt kampanj- och profilmaterial som tas fram under valrörelsen. Denne ska också, vid behov, hjälpa förbundets medlemmar när de försöker beställa material till valkampanjen. Valamiralen ska kommunicera och i mån av behov koordinera valarbete med Piratpartiet. Valamiralen ska vara Piratpartiet behjälpligt i planering av valsedelsdistribution. Valamiralen ska rapportera sitt arbete till förbundsstyrelsen inför varje förbundsstyrelsemöte. Valamiralen ska rapportera sitt arbete till förbundsstyrelsen inför varje förbundsstyrelsemöte.


Sammanfattning

• Ansvarar för att leda och samordna de organisatoriska delarna av valkampanjen.

• Ansvarar för att hålla kontakt med distrikt, lokalavdelningar, och aktivister under valrörelsen.

• Ansvarar för att hålla kontakt med kampanjchef och förbundspresidium.

• Ansvarar för att coacha lokalavdelningarnas aktivister.

• Ansvarar för att hålla kontakt med Piratpartiet
Källa: http://ungpirat.se/wp-content/blogs.dir/1/files/2013/08/arbetsbeskrivning.valamiral.pdf