Ung Piratbåten/Protokoll 2014-03-05

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
 
Layout.png Denna artikel följer sedan 2104-03 inte layout-standarden för kunskapsbanken.
Följer inte protokollstandard | Klicka här för att läsa om layout-guidelines

Protokoll från Ung Piratbåtens årsmöte 2014-03-05

§1 Mötets öppnande

Elin Andersson förklarar mötet öppnat 19:15

§2 Mötets stadgeenliga kallande

Mötet har kallats stadgeenligt

§3 Röstlängd

Mötet beslutade
att anta röstlängden med 7 närvarande medlemmar har rösträtt

 1. Mikael Iresten
 2. Emelie Skoog - Ej närvarande §1-5
 3. Egil Möller
 4. Elin Andersson
 5. David Midhage
 6. Adam Eltér - Ej närvarande §1-5
 7. Kajsa Larsson - Ej närvarande §1-5

§4 Val av mötesordförande

Mötet beslutar
att välja Egil Moeller till mötesordförande

§5 Val av sekreterare

Mötet beslutare
att välja Mikael Iresten till sekreterare för mötet

§6 Val av justerare

Mötet beslutade
att välja David Midhage till justerare av protokollet

§7 Ekonomisk berättelse

Ekonomisk berättelse 2013
Löfte om 10kkr i bidrag. 0 kronor hade budgeterats för. 0 kronor i inkomster. 0 kornor i utgifter.
Mötet beslutade godkänna ovanstående ekonomiska berättelse

§8 Verksamhetsberättelse

Mötet beslutade
att bordlägga frågan till ett extra medlemmöte

§9 Revisionsberättelse

Mötet beslutade
att bordlägga frågan till ett extra medlemmöte

§10 Fråga om ansvarsfrihet

Mötet beslutade
att bordlägga frågan till ett extra medlemmöte

§11 Val av ny styrelse

Mötet beslutade
att välja
Kajsa Larsson till ordförande
Adam Eltér till sekreterare
Egil Moeller till kassör
Johan Karlsson (mlg) till ledamot
Elin Andersson till ledamot

§12 Budget för verksamhetsår 2014

Mötet beslutade
att anta nedanstående budget med ett resultat på 0kr:

 • Budgetförslag 2014:
  • Intäkter:
   • Bidrag från UP centralt avser 2013: 5680kr (1)
   • Bidrag från UP Väst avser 2013: 10000kr (1)
   • Julbidrag UP väst asvser 2013: 1450kr (1)
  • Summa intäkter: 16830kr
  • Utgifter
   • Reklammaterial: 12000kr (2)
   • Nödproviant: 1000kr
   • Hamnavgifter: 3000kr
   • Bankavgift 300kr
   • Oförutsedda utgifter: 530kr
  • Summa utgifter: 16830kr
 • Årets resultat: 0kr

Note 1: Bidrag som har blivit släpande och inte utbetalda i rätt tid, som förväntas betalas ut under 2014.
Note 2: Inkluderat visitkort, T-shirts till besättningen.

§13 Verksamhetsplan för 2014

Mötet beslutade
att anta nedanstående verksamhetsplan för 2014:

 • Annordna en segling till Almedalen 2014
 • Kampanja inför riksdagsvalet 2014
 • Annordna minst två båtfixardagar före seglingen
 • Laga vegansk mat under seglingen


§14 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades på mötet.

§15 Mötets avslutande

Egil tackade för ett trevligt möte och avslutade mötet kl 21:18


Justerad och signerat David Midhage

Sekreterare Mikael Iresten