Terminologi

Från Kunskapsbanken
Version från den 19 augusti 2014 kl. 13.17 av Timmy (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Roller

Ordförande

Det är en ordförande som leder styrelsen. Oftast är det också ordförande som skickar ut kallelse till möten och event, och ser till att förberedelser är gjorda inför dessa. Ibland, vilket oftast gäller stora lokalavdelningar, har ordföranden en vice ordförande som ska hjälpa denne med att sköta tunga uppgifter. När föreningen inte utsett någon pressansvarig är det ofta ordföranden som representerar föreningen utåt, såväl mot andra organisationer som mot media. Inom ungpirat finns föjande: Lokalavdelningsordförande, Distriktsordförande, Förbundsordförande

Kassör

Kassören har ofta hand om bokföringen och är (ofta tillsammans med ordförande) lokalavdelningens firmatecknare. Det är kassören som ser till att alla kvitton sparas och brukar tillhandahålla ekonomiska rapporter till styrelsen och den övriga föreningen.

Sekreterare

Som sekreterare ansvarar man ofta för att arkivera viktiga dokument och ta anteckningar samt skriva protokoll på lokalavdelningens möten. I många fall är det också sekreteraren som ansöker om saker som organisationsnummer och olika bidrag och tillstånd. Sekreteraren arbetar ofta nära kassören och hjälper till med dennes arbete. Alla lokalavdelningar inom förbundet har inte sekreterare.

Valberedare

En lokalavdelnings valberedning består av en eller några personer som ska leta reda på bra kandidater till nästa års förtroendeuppdrag. Valberedningen frågar ofta den avgående styrelsen om dessa är intresserade av att ställa upp till omval samt intervjuar andra potentiella kandidater. Valberedningen presenterar sedan sitt förslag till föreningens årsmöte.

Revisor

Revisorn går igenom bokföringen och budgeten för att se att allting skötts rätt. Revisorn kan också verka som stöd för styrelsen i frågor om hur styrelsen bör göra. Revisorn skriver också en revisionsberättelse som presenteras på årsmötet där en rekommendation i frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse finns med

Firmatecknare

Firmatecknaren är den eller de personer som har rätt att skriva kontrakt å föreningens vägnar. Vanligtvis är ordförande och kassör firmatecknare var för sig, men det regleras enligt föreningens stadga.

Termer

Formalia

Bokföring

Regler kring hur man för bok, dvs. håller koll på räkenskaper i en förening eller lokalavdelning. För mer detaljerad information se under sidan bokföringsguide

    • Beslut
    • Årsmöte
    • Lokalavdelning

Motion

Motion - Information om vad och hur angående en motion.