Skillnad mellan versioner av "Terminologi"

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
(Firmatecknare)
Rad 16: Rad 16:
 
Revisorn går igenom bokföringen och budgeten för att se att allting skötts rätt. Revisorn kan också verka som stöd för styrelsen i frågor om hur styrelsen bör göra. Revisorn skriver också en revisionsberättelse som presenteras på årsmötet där en rekommendation i frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse finns med
 
Revisorn går igenom bokföringen och budgeten för att se att allting skötts rätt. Revisorn kan också verka som stöd för styrelsen i frågor om hur styrelsen bör göra. Revisorn skriver också en revisionsberättelse som presenteras på årsmötet där en rekommendation i frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse finns med
 
====Firmatecknare====
 
====Firmatecknare====
asfdasdfsadfasfdasfafsdfasdfsdaf
+
''Mer information kommer snart''
  
 
==Termer==
 
==Termer==

Versionen från 28 januari 2014 kl. 12.23

Roller

Ordförande

Det är en ordförande som leder styrelsen. Oftast är det också ordförande som skickar ut kallelse till möten och event, och ser till att förberedelser är gjorda inför dessa. Ibland, vilket oftast gäller stora lokalavdelningar, har ordföranden en vice ordförande som ska hjälpa denne med att sköta tunga uppgifter. När föreningen inte utsett någon pressansvarig är det ofta ordföranden som representerar föreningen utåt, såväl mot andra organisationer som mot media. Inom ungpirat finns föjande: Lokalavdelningsordförande, Distriktsordförande, Förbundsordförande

Kassör

Kassören har ofta hand om bokföringen och är (ofta tillsammans med ordförande) lokalavdelningens firmatecknare. Det är kassören som ser till att alla kvitton sparas och brukar tillhandahålla ekonomiska rapporter till styrelsen och den övriga föreningen.

Sekreterare

Som sekreterare ansvarar man ofta för att arkivera viktiga dokument och ta anteckningar samt skriva protokoll på lokalavdelningens möten. I många fall är det också sekreteraren som ansöker om saker som organisationsnummer och olika bidrag och tillstånd. Sekreteraren arbetar ofta nära kassören och hjälper till med dennes arbete. Alla lokalavdelningar inom förbundet har inte sekreterare.

Valberedare

En lokalavdelnings valberedning består av en eller några personer som ska leta reda på bra kandidater till nästa års förtroendeuppdrag. Valberedningen frågar ofta den avgående styrelsen om dessa är intresserade av att ställa upp till omval samt intervjuar andra potentiella kandidater. Valberedningen presenterar sedan sitt förslag till föreningens årsmöte.

Revisor

Revisorn går igenom bokföringen och budgeten för att se att allting skötts rätt. Revisorn kan också verka som stöd för styrelsen i frågor om hur styrelsen bör göra. Revisorn skriver också en revisionsberättelse som presenteras på årsmötet där en rekommendation i frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse finns med

Firmatecknare

Mer information kommer snart

Termer

Formalia

Bokföring

Regler kring hur man för bok, dvs. håller koll på räkenskaper i en förening eller lokalavdelning. För mer detaljerad information se under sidan bokföringsguide

    • Beslut
    • Årsmöte
    • Lokalavdelning

Motion

Motion - Information om vad och hur angående en motion.