Skillnad mellan versioner av "Södra Distriktet/protokoll/kongress2013"

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med '<font size="10">Protokoll för Ung Pirat Södra Distriktets distriktskongress 24 april 2013 </font size> ==Mötets öppnande== Distriktets ordförande Alexander Andersson fö...')
 
 
Rad 43: Rad 43:
  
 
==Verksamhetsberättelse==
 
==Verksamhetsberättelse==
Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. <br>
+
Mötet beslutade att lägga [[/Södra_Distriktet/protokoll/kongress2013/bilaga1 | verksamhetsberättelsen]] till handlingarna. <br>
 +
[[/Södra_Distriktet/protokoll/kongress2013/bilaga1 | Bilaga 1]
  
9. Ekonomisk berättelse
+
==Ekonomisk berättelse==
Mötet beslutade att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
+
Mötet beslutade att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna. <br>
 +
Bilaga 2
  
Ekonomisk berättelse för Ung Pirat Södra Distriktet 2012
+
==Revisionsberättelse==
Resultaträkning
+
Balansräkning
+
Not: Samtliga skulder är av karaktären att de uppstått 2012, men utbetalats under början av
+
2013. De är därmed en skuld vid slutet av 2012, som är den period denna redovisning avser.
+
 
+
10. Revisionsberättelse
+
 
Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
 
Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
 +
Bilaga 3
 +
 
Revisionsberättelse för Ung Pirat Södra Distriktet 2012
 
Revisionsberättelse för Ung Pirat Södra Distriktet 2012
 
Undertecknad revisor, av föreningen utsedda att granska räkenskaper och förvaltning får efter
 
Undertecknad revisor, av föreningen utsedda att granska räkenskaper och förvaltning får efter
Rad 65: Rad 63:
 
Anders Grandt
 
Anders Grandt
 
Jönköping 23 mars 2013
 
Jönköping 23 mars 2013
11. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
+
 
 +
==Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen==
 
Mötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
 
Mötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
12. Fastställande av verksamhetsplan
+
 
 +
==Fastställande av verksamhetsplan==
 
Mötet beslutade antog verksamhetsplanen.
 
Mötet beslutade antog verksamhetsplanen.
 +
Bilaga 4
 +
 
Verksamhetsplan för 2012
 
Verksamhetsplan för 2012
 
Besöka lokalavdelningar för att etablera en bättre kontakt mellan distrikt och lokalavdelningar.
 
Besöka lokalavdelningar för att etablera en bättre kontakt mellan distrikt och lokalavdelningar.
Rad 83: Rad 85:
 
Samarbeta med Danmark
 
Samarbeta med Danmark
 
Hjälpa Tyskland i deras kampanjande i syfte att få kunskap och erfarenhet inför valåret 2014.
 
Hjälpa Tyskland i deras kampanjande i syfte att få kunskap och erfarenhet inför valåret 2014.
13. Fastställande av medlemsavgift
+
 
 +
==Fastställande av medlemsavgift==
 
Mötet fastställde medlemsavgiften till 0 kr.
 
Mötet fastställde medlemsavgiften till 0 kr.
14. Fastställande av budget
+
 
 +
==Fastställande av budget==
 
Mötet beslutade att anta budgeten.
 
Mötet beslutade att anta budgeten.
5
 
 
Budget för 2012
 
Budget för 2012
15. Stadgemässiga val
+
 
 +
==Stadgemässiga val==
 
Mötet beslutade att välja
 
Mötet beslutade att välja
Styrelse
+
 
Ordförande: Alexander Andersson
+
===Styrelse===
Kassör: Gustav Ottoson
+
*Ordförande: Alexander Andersson
Ledamöter:
+
*Kassör: Gustav Ottoson
Tomas Kronvall
+
*Ledamöter:
Janni Andersen
+
*Tomas Kronvall
Milton Abrahamsson
+
*Janni Andersen
David Boholm
+
*Milton Abrahamsson
Kevin Liddell
+
*David Boholm
Valberedning
+
*Kevin Liddell
Sammankallande: David Midhage
+
 
Vice sammankallande: Vakant
+
===Valberedning===
Ledamöter:
+
*Sammankallande: David Midhage
6
+
*Vice sammankallande: Vakant
Inkomster
+
*Ledamöter: <br>
Bidrag: Ung Pirat 36000
+
Vakant <br>
Summa 36000
+
Vakant <br>
Utgifter
+
Vakant <br>
Avtal om kampanjmaterial 40000
+
 
Lokal 12000
+
===Revisorer===
Distriktskongress 10000
+
*Niklas Dahl
Eventbidrag 15000
+
*Mikael Holm
Introduktionsutbildning 10000
+
 
Styrelsens omkostnader 10000
+
==Motioner==
Parley 5000
+
===Hemsida===
Representation 5000
+
'''att:''' Distriktet arvoderar en person som styrelsen bedömmer lämplig att utveckla en egen
Släp 2500
+
Valberedningen 1000
+
Summa 110500
+
Resultat -74500
+
Vakant
+
Vakant
+
Vakant
+
Revisorer
+
Niklas Dahl
+
Mikael Holm
+
16. Motioner
+
16.1 .Hemsida
+
att: Distriktet arvoderar en person som styrelsen bedömmer lämplig att utveckla en egen
+
 
hemsida, design eller liknande till distriktet och att de lokalavdelningar som önskar få ta del av
 
hemsida, design eller liknande till distriktet och att de lokalavdelningar som önskar få ta del av
denna nya design får göra det.
+
denna nya design får göra det. <br>
att: Skapa en budgetpost för design och hemsideutveckling och sätta den till 16.000 kr.
+
'''att:''' Skapa en budgetpost för design och hemsideutveckling och sätta den till 16.000 kr. <br>
Mötet beslutade att avslå motionen i sin helhet
+
'''Mötet beslutade att avslå motionen i sin helhet'''
16.2. Parley
+
 
att: Distriktet anordnar ett politiskt parley om arbetsmarknadspolitik och/eller annat ämne som
+
 
 +
===Parley===
 +
'''att:''' Distriktet anordnar ett politiskt parley om arbetsmarknadspolitik och/eller annat ämne som
 
styrelsen bedömer lämpligt och relevant.
 
styrelsen bedömer lämpligt och relevant.
att: Skapa en budgetpost för Politisk parley och sätta den till 22.000 kr.
+
'''att:''' Skapa en budgetpost för Politisk parley och sätta den till 22.000 kr. <br>
Mötet beslutade att avslå motionen i sin helhet.
+
'''Mötet beslutade att avslå motionen i sin helhet.'''
17. Övriga frågor
+
 
 +
==Övriga frågor==
 
Mötet beslutade att uppdra till styrelsen att inkomma med ett budgetförslag till nästa kongress.
 
Mötet beslutade att uppdra till styrelsen att inkomma med ett budgetförslag till nästa kongress.
18. Mötets avslutande
+
 
 +
==Mötets avslutande==
 
Mötesordförande Nicholas Miles förklarade mötet avslutat 15.50.
 
Mötesordförande Nicholas Miles förklarade mötet avslutat 15.50.

Nuvarande version från 9 februari 2014 kl. 10.24

Protokoll för Ung Pirat Södra Distriktets distriktskongress 24 april 2013

Mötets öppnande

Distriktets ordförande Alexander Andersson förklarade mötet öppnat 10.30.

Mötets behörighet

Mötet ansåg sig behörigt kallat.

Fastställande av röstlängd

Mötet fastställde röstlängden som följer

 • Elin Andersson, Tänk UP
 • Simeon Jonasson, UP Jönköping
 • Janni Andersen, UP Malmö
 • Milton Abrahamsson, UP Malmö
 • Kevin Liddell, UP Helsingborg
 • Mikael Andersson, UP Helsingborg
 • Christoffer Ohlsson, UP Båstad

Fastställande av dagordning

Mötet fastställde dagordningen som följer

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av mötesordförande
 6. Val av mötessekreterare
 7. Val av två justerare och två rösträknare
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Ekonomisk berättelse
 10. Revisionsberättelse
 11. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 12. Fastställande av verksamhetsplan

Val av mötesordförande

Mötet valde Nicholas Miles till mötesordförande

Val av mötessekreterare

Mötet valde Niklas Dahl till mötessekreterare.

Val av två justerare och två rösträknare

Mötet valde Deeqo Hussein och Milton Abrahamsson till mötesjusterare.
Mötet valde Deeqo Hussein och Milton Abrahamsson till rösträknare.

Verksamhetsberättelse

Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
[[Södra Distriktet/protokoll/kongress2013/Södra_Distriktet/protokoll/kongress2013/bilaga1| Bilaga 1]

Ekonomisk berättelse

Mötet beslutade att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
Bilaga 2

Revisionsberättelse

Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. Bilaga 3

Revisionsberättelse för Ung Pirat Södra Distriktet 2012 Undertecknad revisor, av föreningen utsedda att granska räkenskaper och förvaltning får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse. Jag har granskat föreningens räkenskaper och gått igenom protokoll och andra handlingar som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi och förvaltning. Jag har inte funnit någon anledning till kritik. Jag föreslår årsmötet: att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. Anders Grandt Jönköping 23 mars 2013

Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Mötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

Fastställande av verksamhetsplan

Mötet beslutade antog verksamhetsplanen. Bilaga 4

Verksamhetsplan för 2012 Besöka lokalavdelningar för att etablera en bättre kontakt mellan distrikt och lokalavdelningar. Fullfölja projektet med släpet, alltså bygga om den invändigt och sätta på dekaler utvändigt. Att i samarbete med Ung Pirats utbildningsarbetsgrupp hålla en introduktionsutbildning i Södra Distriktet Arbeta för att behålla befintliga och värva nya medlemmar. Arrangera någon form av läger/nöjesaktivitet. Arbeta för att lokalavdelningarna ska arrangera nöjesaktiviteter och bedriva kampanjer. Förbättra kommunikationen med förbundsstyrelsen och andra distriktsstyrelser. Se över hur en uppdelning av distriktet (Skåne/Småland/Blekinge) skulle fungera rent praktiskt och sedan komma med rekommendation till distriktskongressen 2014. Södra Distriktet samordnar och uppmuntrar deltagande i större event. Samarbeta med Danmark Hjälpa Tyskland i deras kampanjande i syfte att få kunskap och erfarenhet inför valåret 2014.

Fastställande av medlemsavgift

Mötet fastställde medlemsavgiften till 0 kr.

Fastställande av budget

Mötet beslutade att anta budgeten. Budget för 2012

Stadgemässiga val

Mötet beslutade att välja

Styrelse

 • Ordförande: Alexander Andersson
 • Kassör: Gustav Ottoson
 • Ledamöter:
 • Tomas Kronvall
 • Janni Andersen
 • Milton Abrahamsson
 • David Boholm
 • Kevin Liddell

Valberedning

 • Sammankallande: David Midhage
 • Vice sammankallande: Vakant
 • Ledamöter:

Vakant
Vakant
Vakant

Revisorer

 • Niklas Dahl
 • Mikael Holm

Motioner

Hemsida

att: Distriktet arvoderar en person som styrelsen bedömmer lämplig att utveckla en egen hemsida, design eller liknande till distriktet och att de lokalavdelningar som önskar få ta del av denna nya design får göra det.
att: Skapa en budgetpost för design och hemsideutveckling och sätta den till 16.000 kr.
Mötet beslutade att avslå motionen i sin helhet


Parley

att: Distriktet anordnar ett politiskt parley om arbetsmarknadspolitik och/eller annat ämne som styrelsen bedömer lämpligt och relevant. att: Skapa en budgetpost för Politisk parley och sätta den till 22.000 kr.
Mötet beslutade att avslå motionen i sin helhet.

Övriga frågor

Mötet beslutade att uppdra till styrelsen att inkomma med ett budgetförslag till nästa kongress.

Mötets avslutande

Mötesordförande Nicholas Miles förklarade mötet avslutat 15.50.