Roller i lokalavdelningar

Från Kunskapsbanken
Version från den 17 december 2015 kl. 12.58 av EnRIz (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
 
Layout.png Denna artikel följer sedan 2014-02 inte layout-standarden för kunskapsbanken.
Bör sammanfogas med terminologi | Klicka här för att läsa om layout-guidelines

Om man vill engagera sig i en lokalavdelning finns det flera olika förtroendeuppdrag man kan ha, både i styrelsen och utanför.

I styrelsen

En lokalavdelnings styrelse måste bestå av minst tre personer för att bli godkänd. Detta innebär i de flesta fall att man har en ordförande, en kassör, en sekreterare och en eller flera ledamöter.


Ordförande

Det är en lokalavdelnings ordförande som leder styrelsen. Oftast är det också ordförande som skickar ut kallelse till möten och event, och ser till att förberedelser är gjorda inför dessa. Ibland, vilket oftast gäller stora lokalavdelningar, har ordföranden en vice ordförande som ska hjälpa denne med att sköta tunga uppgifter. När föreningen inte utsett någon pressansvarig är det ofta orföranden som representerar föreningen utåt, såväl mot andra organisationer som mot media.


Sekreterare

Som sekreterare ansvarar man ofta för att arkivera viktiga dokument och ta anteckningar samt skriva protokoll på lokalavdelningens möten. I många fall är det också sekreteraren som ansöker om saker som organisationsnummer och olika bidrag och tillstånd. Sekreteraren arbetar ofta nära kassören och hjälper till med dennes arbete. Alla lokalavdelningar inom förbundet har inte sekreterare.


Kassör

Kassören har ofta hand om bokföringen och är (ofta tillsammans med ordförande) lokalavdelningens firmatecknare. Det är kassören som ser till att alla kvitton sparas och brukar tillhandahålla ekonomiska rapporter till styrelsen och den övriga föreningen.


Ledamot

De som sitter i styrelsen men inte har någon av de tidigare nämnda posterna är ledamöter. Ledamöternas uppgifter kan variera väldigt mycket, vanligtvis har ledamöterna de uppgifter som inte faller på ordförande, sekreterare eller kassör. Som ledamot i en lokalavdelnings styrelse hjälper man ofta till att komma med bra idéer och planera inför event, men dessa är bara några av de olika uppgifter ledamöter kan ha.

Andra

Vissa förtroende uppdrag får man bara ha om man inte sitter i styrelsen för samma lokalavdelning. Dessa är Revisor och Valberedare.

Valberedningen

En lokalavdelnings valberedning består av en eller några personer som ska leta reda på bra kandidater till nästa års förtroendeuppdrag. Valberedningen frågar ofta den avgående styrelsen om dessa är intresserade av att ställa upp till omval samt intervjuar andra potentiella kandidater. Valberedningen presenterar sedan sitt förslag till föreningens årsmöte.


Revisor

Revisorn går igenom bokföringen och budgeten för att se att allting skötts rätt. Revisorn kan också verka som stöd för styrelsen i frågor om hur styrelsen bör göra. Revisorn skriver också en revisionsberättelse som presenteras på årsmötet där en rekommendation i frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse finns med.