Pirateweb

Från Kunskapsbanken
Version från den 14 december 2013 kl. 19.14 av Agnesson (Diskussion | bidrag)

Hoppa till: navigering, sök

PirateWeb är Piratpartiets och Ung Pirats gemensamma medlemsserviceportal. Här kan medlemmar i partiet eller förbundet exempelvis ändra sina uppgifter eller skicka ut massmail. Piratpartiet använder också PirateWeb för bokföring, och använder det för att låta funktionärer söka ersättning för kostnader för partiet. En funktionär är en person som har någon form av utsedd roll.

Hjälp med själva medlemshantering ansvarar arbetsgruppen Medlemsservice för. Det är en grupp för både Ung Pirat och Piratpartiet.

Du når Pirateweb på adressen https://pirateweb.net/

Tips och guider

Här är några tips och guider för vad du kan göra i Pirateweb. Vi förutsätter att du har valt svenska som språk.


Jag vill uppdatera mina uppgifter

Ung Pirat och Piratpartiet behöver några av dina uppgifter för att veta var du bor och vilken mailadress du använder.

 1. Gå in under Mina uppgifter, Grunduppgifter. Direktlänken är https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Account/BasicDetails.aspx
 • Ska du byta postnummer och ort är det lättast om du fyller i postnumret och sen trycker på tab-knappen på tangentbordet. Då tas din ort fram automatiskt.
 • Att du inte kan ändra din t-shirtstorlek är en bugg.
 • Om spara-knappen är gråmarkerad, testa att göra ett mellanslag i fältet för Bank och sen sudda ut mellanslaget.


Jag vill förlänga eller avsluta ett eller flera medlemskap i Ung Pirat och/eller Piratpartiet

I Ung Pirat grundar sig ditt medlemskap på lokalavdelningen. Är du medlem i en godkänd lokalavdelning är du således medlem i ungdomsförbundet Ung Pirat. Är du under 26 år bör du vara medlem i en UP-förening för att visa ditt stöd till ungdomsorganisationen.

I Piratpartiet har du istället ett direktmedlemskap i partiet på riksnivå. Om det finns en lokal förening, gäller både kommun- och länsnivå, blir du automatiskt medlem i den eller dessa föreningar om du bor inom dess verksamhetsområde.

 1. Gå in under Mina uppgifter, Medlemskap. Direktlänken är https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Account/Memberships.aspx
 • Överst ser du en ruta med dina nuvarande och tidigare medlemskap i föreningar. Du kan här välja att förlänga eller avsluta dina medlemskap.
 • Om ett datum syns i rutan under ”Avsluta?” betyder det att du avslutade ditt medlemskap i den föreningen det datumet.
 • I den nedre rutan ser du föreningar som du kan bli medlem i. De flesta är så kallade tematiska lokala föreningar inom Ung Pirat, där föreningen samlas kring en speciell verksamhet istället för en förening med syfte att samla piratverksamhet inom en viss geografi.
 • Du kan gå ur lokala föreningar i Piratpartiet utan att det påverkar ditt centrala medlemskap.


Utskick av sms till medlemmar

Alla medlemmar har möjlighet att prenumerera på sms-utskick. Du som sitter i en styrelsen för en förening har rättigheten att skicka ut dessa sms. Se följande steg för hur man skickar ett sms:

 • Logga i på www.pirateweb.net och välj Kommunikation -> Skicka mail till medlemmar i geogr. område.
 • Välj din förening och region om det inte redan är förvalt. Regionen baseras på medlemmens postnummer.
 • Nu aktiveras möjligheten att skicka sms, tryck på SMS-fliken lite längre ner på sidan. SMS:et är helt blankt från början så var tydligen med vem du är och varför du skickar meddelandet. Segments innebär hur många SMS som kommer att skickas ut, avrundat uppåt till närmaste heltal. Exempel: 0.9 = 1 SMS och 2.01 = 3 SMS. Kostnaden kommer att öka ju fler SMS som skickas ut och ju fler personer som är mottagare. I dagsläget betalar förbundet samtliga SMS-kostnader.
 • Tryck på skicka SMS.
 • Du kommer att få både ett SMS ochmail som bekräftar när utskicket är klart och hur många som fick meddelandet.


Lista utskickade medlems- och funktionärsmail

Genom Pirateweb har styrelsemedlemmar möjlighet att skicka ut ett medlemsmail till föreningens medlemmar som har valt att prenumenrera på mailutskick. Det går även att skicka ut ett funktionärsmail vilket enbart når de personer som har en rättighet/roll i Pirateweb. Sitter man i ett distrikt skickas mailet ut även till samtliga styrelsemedlemmar i de föreningar som finns under distriktet.

För att läsa dessa utskickade mail går du till adressen https://pirateweb.net/Pages/v4/Communications/MailArchive.aspx Du måste således vara medlem i Ung Pirat och/eller Piratpartiet för att se dessa mail. Välj ”Ung Pirat SE” och ”World” för att se alla mail från och under förbundet.

Rättigheter i Pirateweb

Piratpartiet och Ung Pirat skiljer sig något när det gäller hur rättigheter ska delas ut. Piratpartiet har två olika modeller

 1. Som kontaktperson för en kommun ska man ha en lokal roll. Det innebär att man ska ha tillgång till Piratpartiets medlemslista men enbart för sitt område. Exempelvis rollen LocalLead för organisationen Piratpartiet inom området Borlänge kommun.
 2. Som förtroendevald person i en förening ska man istället ha en organisationsroll. Det innebär att man ska ha tillgång till föreningens medlemsmlista oberoende var medlemmarna bor. Exempelvis rollen Chairman för organisaionen Piratpartiet Dalarna inom området överallt.


Ung Pirat använder sig enbart av den senare modellen.


Följande organisationsroller ska användas för en lokalavdelning och distrikt inom Ung Pirat samt lokal förening inom Piratpartiet:

 • Ordförande: Chairman
 • Sekreterare: Secretary
 • Kassör: Treasurer
 • Ledamot: BoardMember

Dessutom kan en förenings styrelsen delegera rätten att maila alla medlemmar i föreningen. Då ska rollen OrganizationMailSender användas.


Avgående styrelse har ansvaret att dela ut rätt rättigheter till den nya styrelsen. Vid problem eller frågor, ta kontakt med ledningen@piratpartiet.se alternativt info@ungpirat.se


Koppling mellan rättigheter och roller

Länk till alla de olika rättigheterna i Pirateweb: https://pirateweb.net/Pages/v4/admin/EditPermsGrid.aspx

Se upptagningsområden

Via denna länk http://data.ungpirat.se/Maps/OrganizationalUptake.aspx


Tipsa om buggar och fel

På länken http://utv.piratpartiet.se/query?status=accepted&status=assigned&status=new&status=reopened&component=PirateWeb&order=priority kan du se nuvarande buggar och fel i systemet. Hittar du några fler så maila info@ungpirat.se