Skillnad mellan versioner av "Pirateweb"

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
m
m
 
(10 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
'''PirateWeb''' är [[Piratpartiet]]s och [[Ung Pirat]]s gemensamma medlemsserviceportal. Här kan medlemmar i partiet eller förbundet exempelvis ändra sina uppgifter eller skicka ut massmail. Piratpartiet använder också PirateWeb för bokföring, och använder det för att låta funktionärer söka ersättning för kostnader för partiet.
+
'''PirateWeb''' är [[Piratpartiet]]s och [[Ung Pirat]]s gemensamma medlemsserviceportal. Här kan medlemmar i partiet eller förbundet exempelvis ändra sina uppgifter eller skicka ut massmail. Piratpartiet använder också PirateWeb för bokföring, och använder det för att låta funktionärer söka ersättning för kostnader för partiet. En funktionär är en person som har någon form av utsedd roll.
  
== Tips i Pirateweb ==
+
Hjälp med själva medlemshantering ansvarar arbetsgruppen [[Medlemsservice]] för. Det är en grupp för både Ung Pirat och Piratpartiet.
  
Här finns lite konkreta tips på saker man kan göra i Pirateweb.
+
Du når Pirateweb på adressen https://pirateweb.net/
  
=== Utskick av sms till medlemmar ===
+
== Guider ==
Alla medlemmar har möjlighet att prenumerera på sms-utskick. Du som sitter i en styrelsen för en förening har rättigheten att skicka ut dessa sms. Se följande steg för hur man skickar ett sms:
+
  
* Logga i på www.pirateweb.net och välj Kommunikation -> Skicka mail till medlemmar i geogr. område.
+
Här är några guider för vad du kan göra i Pirateweb. Vi förutsätter att du har valt svenska som språk och att du har loggat in.
* Välj din förening och region om det inte redan är förvalt. Regionen baseras på medlemmens postnummer.
+
* Nu aktiveras möjligheten att skicka sms, tryck på SMS-fliken lite längre ner på sidan. SMS:et är helt blankt från början så var tydligen med vem du är och varför du skickar meddelandet. Segments innebär hur många SMS som kommer att skickas ut, avrundat uppåt till närmaste heltal. Exempel: 0.9 = 1 SMS och 2.01 = 3 SMS. Kostnaden kommer att öka ju fler SMS som skickas ut och ju fler personer som är mottagare. I dagsläget betalar förbundet samtliga SMS-kostnader.
+
* Tryck på skicka SMS.
+
* Du kommer att få både ett SMS ochmail som bekräftar när utskicket är klart och hur många som fick meddelandet.
+
+
  
=== Lista utskickade medlems- och funktionärsmail ===
 
Genom Pirateweb har styrelsemedlemmar möjlighet att skicka ut ett medlemsmail till föreningens medlemmar som har valt att prenumenrera på mailutskick. Det går även att skicka ut ett funktionärsmail vilket enbart når de personer som har en rättighet/roll i Pirateweb. Sitter man i ett distrikt skickas mailet ut även till samtliga styrelsemedlemmar i de föreningar som finns under distriktet.
 
  
För att läsa dessa utskickade mail går du till adressen https://pirateweb.net/Pages/v4/Communications/MailArchive.aspx Du måste således vara medlem i Ung Pirat och/eller Piratpartiet för att se dessa mail. Välj ”Ung Pirat SE” och ”World” för att se alla mail från och under förbundet.
+
=== Jag vill uppdatera mina uppgifter ===
  
=== Rättigheter i Pirateweb ===
+
''Ung Pirat och Piratpartiet behöver några av dina uppgifter för att veta var du bor och vilken mailadress du använder.''
  
Piratpartiet och Ung Pirat skiljer sig något när det gäller hur rättigheter ska delas ut. Piratpartiet har två olika modeller
+
# Gå in under Mina uppgifter, Grunduppgifter. Direktlänken är https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Account/BasicDetails.aspx
# Som kontaktperson för en kommun ska man ha en lokal roll. Det innebär att man ska ha tillgång till Piratpartiets medlemslista men enbart för sitt område. Exempelvis rollen LocalLead för organisationen Piratpartiet inom området Borlänge kommun.
+
* Ska du byta postnummer och ort är det lättast om du fyller i postnumret och sen trycker på tab-knappen på tangentbordet. Då tas din ort fram automatiskt.
#Som förtroendevald person i en förening ska man istället ha en organisationsroll. Det innebär att man ska ha tillgång till föreningens medlemsmlista oberoende var medlemmarna bor. Exempelvis rollen Chairman för organisaionen Piratpartiet Dalarna inom området ''överallt''.
+
* Att du inte kan ändra din t-shirtstorlek är en bugg.
 +
* Om spara-knappen är gråmarkerad, testa att göra ett mellanslag i fältet för Bank och sen sudda ut mellanslaget.
  
  
Ung Pirat använder sig enbart av den senare modellen.
 
  
 +
=== Jag vill förlänga eller avsluta ett eller flera medlemskap i Ung Pirat och/eller Piratpartiet===
 +
 +
I Ung Pirat grundar sig ditt medlemskap på lokalavdelningen. Är du medlem i en godkänd lokalavdelning är du således medlem i ungdomsförbundet Ung Pirat. Är du under 26 år bör du vara medlem i en UP-förening för att visa ditt stöd till ungdomsorganisationen.
 +
 +
I Piratpartiet har du istället ett direktmedlemskap i partiet på riksnivå. Om det finns en lokal förening, gäller både kommun- och länsnivå, blir du automatiskt medlem i den eller dessa föreningar om du bor inom dess verksamhetsområde.
 +
 +
# Gå in under Mina uppgifter, Medlemskap. Direktlänken är https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Account/Memberships.aspx
 +
* Överst ser du en ruta med dina nuvarande och tidigare medlemskap i föreningar. Du kan här välja att förlänga eller avsluta dina medlemskap.
 +
* Om ett datum syns i rutan under ”Avsluta?” betyder det att du avslutade ditt medlemskap i den föreningen det datumet.
 +
* I den nedre rutan ser du föreningar som du kan bli medlem i. De flesta är så kallade tematiska lokala föreningar inom Ung Pirat, där föreningen samlas kring en speciell verksamhet istället för en förening med syfte att samla piratverksamhet inom en viss geografi.
 +
* Du kan gå ur lokala föreningar i Piratpartiet utan att det påverkar ditt centrala medlemskap.
 +
 +
 +
 +
=== Jag vill ändra mina prenumerationer, alltså vilka mail och sms jag får ===
 +
 +
# Välj Mina uppgifter, Prenumerationer. Direktlänken är https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Account/SubscriptionSettings.aspx
 +
* Prenumerationerna är uppdelade efter Piratpartiet och Ung Pirat. En förening inom Piratpartiet ingår således under organisationen Piratpartiet, och vice versa för Ung Pirat.
 +
* Obligatorisk mail för Piratpartiet är kallelsen till de två årliga medlemsmötena. Enligt Piratpartiets stadga kan du inte välja bort dessa.
 +
* Nyhetsbrev (centrala) är partiledarens nyhetsbrev/Tapiren.
 +
* Lokala utskick (sms) används i liten utsträckning. Men välj gärna detta alternativ om du kan tänka dig att få sms i framtiden.
 +
* Lokala utskick är övriga utskick, inklusive Ung Pirats centrala nyhetsbrev.
 +
* Funktionärer: Kopior av lokala e-mail är enbart till för personer som sitter i en styrelse inom någon förening. Om du sitter på någon central roll inom PP eller UP, alternativt ett distrikt inom UP, får du de mail som ”tillhör” din organisation.
 +
* Funktionärer: Notifiering om nya medlemmar är en funktion för styrelsemedlemmar inom organisationerna för att minska antalet fejkade medlemmar. När en ny medlem blir medlem i din organisation får du direkt via mail vad personen heter. Bor du i en liten kommun kan det vara värt att direkt ta kontakt med personen för att höra om personen vill bli aktiv.
 +
 +
 +
 +
=== Jag är funktionär och behöver lista alla medlemmar eller hitta en enskild person ===
 +
# Välj  Folk, Sök/Lista folk. Direktlänken är https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/MembersFramed/SearchFrame.aspx
 +
# Välj din organisation som du representerar. Är du en kontaktperson i Piratpartiet ska du välja Piratpartiet SE.
 +
# Välj World som geografi för att välja alla medlemmar i din förening. Det kan finnas medlemmar i din förening som bor utanför ditt verksamhetsområdet.
 +
# Trycker du på sök-knappen så listas alla medlemmar inom vald organisation och region.
 +
* Hittar du inte en enskild person, testa att söka på hela eller enbart vissa delar av namnet.
 +
* [[Medlemsservice]] kan även se personer vars medlemskap har gått ut.
 +
* Om du väljer View/Edit för en viss person kan du ändra personens grunduppgifter, skicka ut ett nytt lösenord samt redigera personens medlemskap.
 +
 +
 +
 +
=== Jag är funktionär och behöver dela ut en roll åt en viss person ===
 +
En förenings styrelse ansvarar för att rätt personer har rätt behörigheter till medlemsregistret. Vissa roller publiceras automatiskt på http://www.piratpartiet.se/lokalt/
 +
 +
# Leta upp personen [[Pirateweb#Jag_är_funktionär_och_behöver_lista_alla_medlemmar_eller_hitta_en_enskild_person]]
 +
# Välj View/Edit för personen.
 +
# Välj Roller och ansvar
 +
* Läs avsnittet [[Pirateweb#Rättigheter_i_Pirateweb]]
 +
* Du kan enbart redigera roller i den eller de organisationer som du själv har behörighet för.
 +
 +
 +
=== Jag är funktionär och vill skicka ut ett mail till alla medlemmar===
 +
Enbart partiets mötespresidium och partiledning kan skicka andra typer av mail än ”lokalt utskick”.
 +
 +
# Välj kommunikation, Skicka mail till medlemmar i geogr. område.
 +
# Välj ”Medlemmar av” om du vill skicka till vanliga medlemmar och ”Funktionärer av” om du enbart vill maila er styrelse. Kom dock ihåg att alla personer i styrelsen måste ha en roll om de ska räknas som funktionär.
 +
# Välj vilken organsation du ska maila till
 +
# Välj vilken geografi. ”Överallt” innebär samtliga medlemmar
 +
* Om ett mail skickas ut till en medlem är beroende av personens prenumerationsinställningar.
 +
* Du får ett automatiskt mail när mailservern börjar att skicka ut ditt första mail och när utskicket är klart.
 +
* Funktionärer en ”nivå” över dig får eventuellt kopia på dina mail.
 +
* Kontrollera både en och två gånger att du skickar till rätt organisation (din förening).
 +
 +
 +
=== Jag är funktionär och vill skicka sms till medlemmar ===
 +
Alla medlemmar har möjlighet att prenumerera på sms-utskick, det är dock väldigt få som gör det. Du måste ha rättigheten att göra mailutskick för att också kunna skicka ut SMS. [[SMS-maskinen]] gör att det är extremt billigt att skicka ut SMS. Idag är det Ung Pirat och Piratpartiet centralt som står för denna kostnad.
 +
# Gå in under Kommunikation -> Skicka mail till medlemmar i geogr. område.
 +
# Välj din organisation och region om det inte redan är förvalt. Regionen baseras på medlemmens postnummer.
 +
# Nu aktiveras möjligheten att skicka sms, tryck på SMS-fliken lite längre ner på sidan. SMS:et är helt blankt från början så var tydligen med vem du är och varför du skickar meddelandet. Segments innebär hur många SMS som kommer att skickas ut, avrundat uppåt till närmaste heltal. Exempel: 0.9 = 1 SMS och 2.01 = 3 SMS. Kostnaden kommer att öka ju fler SMS som skickas ut och ju fler personer som är mottagare.
 +
# Skriv din text och tryck på skicka SMS.
 +
# Du kommer att få både ett SMS ochmail som bekräftar när utskicket är klart och hur många som fick meddelandet.
 +
 +
 +
== Andra tips ==
 +
 +
=== Lista utskickade medlems- och funktionärsmail ===
 +
Genom Pirateweb har styrelsemedlemmar möjlighet att skicka ut ett medlemsmail till föreningens medlemmar som har valt att prenumenrera på mailutskick. Det går även att skicka ut ett funktionärsmail vilket enbart når de personer som har en rättighet/roll i Pirateweb. Sitter man i ett distrikt skickas mailet ut även till samtliga styrelsemedlemmar i de föreningar som finns under distriktet.
 +
 +
För att läsa dessa utskickade mail går du till adressen https://pirateweb.net/Pages/v4/Communications/MailArchive.aspx Du måste således vara medlem i Ung Pirat och/eller Piratpartiet för att se dessa mail. Välj ”Ung Pirat SE” och ”World” för att se alla mail från och under förbundet.
 +
 +
=== Rättigheter i Pirateweb ===
  
 
Följande organisationsroller ska användas för en lokalavdelning och distrikt inom Ung Pirat samt lokal förening inom Piratpartiet:
 
Följande organisationsroller ska användas för en lokalavdelning och distrikt inom Ung Pirat samt lokal förening inom Piratpartiet:
Rad 41: Rad 111:
  
 
Dessutom kan en förenings styrelsen delegera rätten att maila alla medlemmar i föreningen. Då ska rollen OrganizationMailSender användas.
 
Dessutom kan en förenings styrelsen delegera rätten att maila alla medlemmar i föreningen. Då ska rollen OrganizationMailSender användas.
 +
 +
 +
Avgående styrelse har ansvaret att dela ut rätt rättigheter till den nya styrelsen. Vid problem eller frågor, ta kontakt med info@ungpirat.se
  
  
Rad 47: Rad 120:
 
Länk till alla de olika rättigheterna i Pirateweb: https://pirateweb.net/Pages/v4/admin/EditPermsGrid.aspx
 
Länk till alla de olika rättigheterna i Pirateweb: https://pirateweb.net/Pages/v4/admin/EditPermsGrid.aspx
  
=== Se upptagningsområden ===
+
 
Via denna länk http://data.ungpirat.se/Maps/OrganizationalUptake.aspx
+
=== Upptagningsområden för föreningar ===
 +
 
 +
Ung Pirats föreningars upptagningsområde varierar beroende på närliggande föreningar. Om det inte finns en bra förening i närheten upptar föreningar [[Ung Pirat Piratnätet] dess område. Exakta upptagningsområden går att se via länken http://data.ungpirat.se/Maps/OrganizationalUptake.aspx
  
  
Rad 54: Rad 129:
 
På länken http://utv.piratpartiet.se/query?status=accepted&status=assigned&status=new&status=reopened&component=PirateWeb&order=priority kan du se nuvarande buggar och fel i systemet. Hittar du några fler så maila info@ungpirat.se
 
På länken http://utv.piratpartiet.se/query?status=accepted&status=assigned&status=new&status=reopened&component=PirateWeb&order=priority kan du se nuvarande buggar och fel i systemet. Hittar du några fler så maila info@ungpirat.se
  
[[Kategori:Pirateweb]] [[Kategori:Piratpariet]]
+
[[Kategori:Matnyttigt]]

Nuvarande version från 7 februari 2014 kl. 22.01

PirateWeb är Piratpartiets och Ung Pirats gemensamma medlemsserviceportal. Här kan medlemmar i partiet eller förbundet exempelvis ändra sina uppgifter eller skicka ut massmail. Piratpartiet använder också PirateWeb för bokföring, och använder det för att låta funktionärer söka ersättning för kostnader för partiet. En funktionär är en person som har någon form av utsedd roll.

Hjälp med själva medlemshantering ansvarar arbetsgruppen Medlemsservice för. Det är en grupp för både Ung Pirat och Piratpartiet.

Du når Pirateweb på adressen https://pirateweb.net/

Guider

Här är några guider för vad du kan göra i Pirateweb. Vi förutsätter att du har valt svenska som språk och att du har loggat in.


Jag vill uppdatera mina uppgifter

Ung Pirat och Piratpartiet behöver några av dina uppgifter för att veta var du bor och vilken mailadress du använder.

 1. Gå in under Mina uppgifter, Grunduppgifter. Direktlänken är https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Account/BasicDetails.aspx
 • Ska du byta postnummer och ort är det lättast om du fyller i postnumret och sen trycker på tab-knappen på tangentbordet. Då tas din ort fram automatiskt.
 • Att du inte kan ändra din t-shirtstorlek är en bugg.
 • Om spara-knappen är gråmarkerad, testa att göra ett mellanslag i fältet för Bank och sen sudda ut mellanslaget.


Jag vill förlänga eller avsluta ett eller flera medlemskap i Ung Pirat och/eller Piratpartiet

I Ung Pirat grundar sig ditt medlemskap på lokalavdelningen. Är du medlem i en godkänd lokalavdelning är du således medlem i ungdomsförbundet Ung Pirat. Är du under 26 år bör du vara medlem i en UP-förening för att visa ditt stöd till ungdomsorganisationen.

I Piratpartiet har du istället ett direktmedlemskap i partiet på riksnivå. Om det finns en lokal förening, gäller både kommun- och länsnivå, blir du automatiskt medlem i den eller dessa föreningar om du bor inom dess verksamhetsområde.

 1. Gå in under Mina uppgifter, Medlemskap. Direktlänken är https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Account/Memberships.aspx
 • Överst ser du en ruta med dina nuvarande och tidigare medlemskap i föreningar. Du kan här välja att förlänga eller avsluta dina medlemskap.
 • Om ett datum syns i rutan under ”Avsluta?” betyder det att du avslutade ditt medlemskap i den föreningen det datumet.
 • I den nedre rutan ser du föreningar som du kan bli medlem i. De flesta är så kallade tematiska lokala föreningar inom Ung Pirat, där föreningen samlas kring en speciell verksamhet istället för en förening med syfte att samla piratverksamhet inom en viss geografi.
 • Du kan gå ur lokala föreningar i Piratpartiet utan att det påverkar ditt centrala medlemskap.


Jag vill ändra mina prenumerationer, alltså vilka mail och sms jag får

 1. Välj Mina uppgifter, Prenumerationer. Direktlänken är https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Account/SubscriptionSettings.aspx
 • Prenumerationerna är uppdelade efter Piratpartiet och Ung Pirat. En förening inom Piratpartiet ingår således under organisationen Piratpartiet, och vice versa för Ung Pirat.
 • Obligatorisk mail för Piratpartiet är kallelsen till de två årliga medlemsmötena. Enligt Piratpartiets stadga kan du inte välja bort dessa.
 • Nyhetsbrev (centrala) är partiledarens nyhetsbrev/Tapiren.
 • Lokala utskick (sms) används i liten utsträckning. Men välj gärna detta alternativ om du kan tänka dig att få sms i framtiden.
 • Lokala utskick är övriga utskick, inklusive Ung Pirats centrala nyhetsbrev.
 • Funktionärer: Kopior av lokala e-mail är enbart till för personer som sitter i en styrelse inom någon förening. Om du sitter på någon central roll inom PP eller UP, alternativt ett distrikt inom UP, får du de mail som ”tillhör” din organisation.
 • Funktionärer: Notifiering om nya medlemmar är en funktion för styrelsemedlemmar inom organisationerna för att minska antalet fejkade medlemmar. När en ny medlem blir medlem i din organisation får du direkt via mail vad personen heter. Bor du i en liten kommun kan det vara värt att direkt ta kontakt med personen för att höra om personen vill bli aktiv.


Jag är funktionär och behöver lista alla medlemmar eller hitta en enskild person

 1. Välj Folk, Sök/Lista folk. Direktlänken är https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/MembersFramed/SearchFrame.aspx
 2. Välj din organisation som du representerar. Är du en kontaktperson i Piratpartiet ska du välja Piratpartiet SE.
 3. Välj World som geografi för att välja alla medlemmar i din förening. Det kan finnas medlemmar i din förening som bor utanför ditt verksamhetsområdet.
 4. Trycker du på sök-knappen så listas alla medlemmar inom vald organisation och region.
 • Hittar du inte en enskild person, testa att söka på hela eller enbart vissa delar av namnet.
 • Medlemsservice kan även se personer vars medlemskap har gått ut.
 • Om du väljer View/Edit för en viss person kan du ändra personens grunduppgifter, skicka ut ett nytt lösenord samt redigera personens medlemskap.


Jag är funktionär och behöver dela ut en roll åt en viss person

En förenings styrelse ansvarar för att rätt personer har rätt behörigheter till medlemsregistret. Vissa roller publiceras automatiskt på http://www.piratpartiet.se/lokalt/

 1. Leta upp personen Pirateweb#Jag_är_funktionär_och_behöver_lista_alla_medlemmar_eller_hitta_en_enskild_person
 2. Välj View/Edit för personen.
 3. Välj Roller och ansvar


Jag är funktionär och vill skicka ut ett mail till alla medlemmar

Enbart partiets mötespresidium och partiledning kan skicka andra typer av mail än ”lokalt utskick”.

 1. Välj kommunikation, Skicka mail till medlemmar i geogr. område.
 2. Välj ”Medlemmar av” om du vill skicka till vanliga medlemmar och ”Funktionärer av” om du enbart vill maila er styrelse. Kom dock ihåg att alla personer i styrelsen måste ha en roll om de ska räknas som funktionär.
 3. Välj vilken organsation du ska maila till
 4. Välj vilken geografi. ”Överallt” innebär samtliga medlemmar
 • Om ett mail skickas ut till en medlem är beroende av personens prenumerationsinställningar.
 • Du får ett automatiskt mail när mailservern börjar att skicka ut ditt första mail och när utskicket är klart.
 • Funktionärer en ”nivå” över dig får eventuellt kopia på dina mail.
 • Kontrollera både en och två gånger att du skickar till rätt organisation (din förening).


Jag är funktionär och vill skicka sms till medlemmar

Alla medlemmar har möjlighet att prenumerera på sms-utskick, det är dock väldigt få som gör det. Du måste ha rättigheten att göra mailutskick för att också kunna skicka ut SMS. SMS-maskinen gör att det är extremt billigt att skicka ut SMS. Idag är det Ung Pirat och Piratpartiet centralt som står för denna kostnad.

 1. Gå in under Kommunikation -> Skicka mail till medlemmar i geogr. område.
 2. Välj din organisation och region om det inte redan är förvalt. Regionen baseras på medlemmens postnummer.
 3. Nu aktiveras möjligheten att skicka sms, tryck på SMS-fliken lite längre ner på sidan. SMS:et är helt blankt från början så var tydligen med vem du är och varför du skickar meddelandet. Segments innebär hur många SMS som kommer att skickas ut, avrundat uppåt till närmaste heltal. Exempel: 0.9 = 1 SMS och 2.01 = 3 SMS. Kostnaden kommer att öka ju fler SMS som skickas ut och ju fler personer som är mottagare.
 4. Skriv din text och tryck på skicka SMS.
 5. Du kommer att få både ett SMS ochmail som bekräftar när utskicket är klart och hur många som fick meddelandet.


Andra tips

Lista utskickade medlems- och funktionärsmail

Genom Pirateweb har styrelsemedlemmar möjlighet att skicka ut ett medlemsmail till föreningens medlemmar som har valt att prenumenrera på mailutskick. Det går även att skicka ut ett funktionärsmail vilket enbart når de personer som har en rättighet/roll i Pirateweb. Sitter man i ett distrikt skickas mailet ut även till samtliga styrelsemedlemmar i de föreningar som finns under distriktet.

För att läsa dessa utskickade mail går du till adressen https://pirateweb.net/Pages/v4/Communications/MailArchive.aspx Du måste således vara medlem i Ung Pirat och/eller Piratpartiet för att se dessa mail. Välj ”Ung Pirat SE” och ”World” för att se alla mail från och under förbundet.

Rättigheter i Pirateweb

Följande organisationsroller ska användas för en lokalavdelning och distrikt inom Ung Pirat samt lokal förening inom Piratpartiet:

 • Ordförande: Chairman
 • Sekreterare: Secretary
 • Kassör: Treasurer
 • Ledamot: BoardMember

Dessutom kan en förenings styrelsen delegera rätten att maila alla medlemmar i föreningen. Då ska rollen OrganizationMailSender användas.


Avgående styrelse har ansvaret att dela ut rätt rättigheter till den nya styrelsen. Vid problem eller frågor, ta kontakt med info@ungpirat.se


Koppling mellan rättigheter och roller

Länk till alla de olika rättigheterna i Pirateweb: https://pirateweb.net/Pages/v4/admin/EditPermsGrid.aspx


Upptagningsområden för föreningar

Ung Pirats föreningars upptagningsområde varierar beroende på närliggande föreningar. Om det inte finns en bra förening i närheten upptar föreningar [[Ung Pirat Piratnätet] dess område. Exakta upptagningsområden går att se via länken http://data.ungpirat.se/Maps/OrganizationalUptake.aspx


Tipsa om buggar och fel

På länken http://utv.piratpartiet.se/query?status=accepted&status=assigned&status=new&status=reopened&component=PirateWeb&order=priority kan du se nuvarande buggar och fel i systemet. Hittar du några fler så maila info@ungpirat.se