Organisationsutvecklingsarbetsgruppen

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Organisationsutvecklingsarbetsgruppen, förkortad ORG, skall granska stadgar och beslut i Ung Pirat och utreda dess konsekvenser för organisationen, samt lägga förslag på förändringar vid behov. Gruppen skall även skapa lättillgängliga sammanställningar av gällande officiella beslut och praxis i förbundet.

Posten som organisationsutvecklingschef har Timmy Larsson

Långsiktiga mål

ORG har som långsiktigt mål att skapa en stabil, funktionell, effektiv, och öppen förbundsorganisation med låga ingångströsklar, tydliga kommunikationskanaler, och snabb beslutsapparat.

Organisation

ORG består utav en Organisationsutvecklingschef utsedd av förbundsstyrelsen samt vice organisationsutvecklingschef och arbetsgruppmedlemmar som utses av gruppledare när som helst under verksamhetsåret. Medlemskap kan avslutas av medlemmen själv, eller av ORG-chefen. ORG-chefen är sammankallande i organisationsutvecklingsgruppen.

Arbetssätt

Utredningar och annan verksamhet sköts genom klusterverksamhet mellan de fysiska mötena, då mer svepande förändringar undersöks. Virtuella möten betraktas som likvärdiga fysiska möten, men ORG skall sammanträda fysiskt minst två gånger under ett verksamhetsår.