Skillnad mellan versioner av "Krishanteringsplan"

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med '=Krishanteringsplan för Ung Pirat= De åtgärder som Ung Pirat vidtar vid olyckor som resulterar i personskador eller dödsfall är i första hand stödjande för räddnings...')
 
m (Skyddade Krishanteringsplan ([Redigering=Enbart administratörer] (på obestämd tid) [Flyttning=Enbart administratörer] (på obestämd tid)))
 
(Ingen skillnad)

Nuvarande version från 4 februari 2014 kl. 17.09

Krishanteringsplan för Ung Pirat

De åtgärder som Ung Pirat vidtar vid olyckor som resulterar i personskador eller dödsfall är i första hand stödjande för räddningstjänst och vänner. Akuta räddningsinsatser samordnas av SOS, larmnummer 112.

En krishanteringsplan syftar till att stödja föreningens medlemmar och närstående i situationer som avviker från det normala och som kan betraktas som akut kris.

Krishanteringsplanen ska vara väl känd och förankrad bland alla förtroendevalda, arbetsgrupper och personer aktiva centralt inom Ung Pirat.

Förbundssekreteraren ansvarar för att relevanta personer är insatta i krisplanens innehåll och vart man hittar den.

Krishanteringsplanen förvaras på kansliet, och finns även på Ung Pirats hemsida.

Sist i detta dokument listas kontaktuppgifter för relevanta instanser och personer.

Vid akut kris

Följande gäller för den som först upptäcker den akuta krissituationen:

 • Andas djupt och bevara ditt lugn
 • Ring 112
 • Tala om vem du är, vad som har hänt och var det har hänt
 • Stanna på platsen tills räddningstjänsten har anlänt
 • Ring förbundssekreteraren på 0707559392 och informera om vad som har hänt


Innan olyckan är framme

När Ung Pirat arrangerar event eller liknande ska följande saker hanteras för att underlätta hanteringen av en möjlig olycka. Checklista

 • Ha en funktionär som är utsedd att ha ansvar för ABC-väskan
 • Samtliga funktionärer ska ha kontaktuppgifter till samtliga deltagare
 • Samtliga funktionärer ska ha kontaktuppgifter till resterande funktionärer
 • En funktionär ska vara huvudansvarig
 • Samtliga deltagare ska bli informerade om vem som ansvarar för ABC-väskan
 • Samtliga deltagare ska bli informerade om vart man ska samlas i händelse av brand
 • Samtliga deltagare ska som minimum ha telefonnummer till den huvudansvarige funktionären
 • Samtliga funktionärer ska ha tagit del av krishanteringsplanen

Enskilda olyckor och dödsfall

Att en medlem under ett evenemang anordnat av Ung Pirat råkar ut för en olycka eller i värsta fall avlider är en kris för de närstående. Följande riktlinjer är framtagna för att vara till hjälp under det första dygnet efter att information om olycka nått Ung Pirat.

Omedelbart ska

 • den som först upptäcker krissituationen larma 112
 • den som först upptäcker krissituationen kontakta förbundssekreteraren
 • förbundssekreteraren kontaktar ordförande
 • anhöriga kontaktas av polis eller annan ansvarig myndighet, INTE av Ung Pirat
 • i händelse att man är utomlands tar ansvariga funktionärer kontakt med svenska ambassaden på plats för att få hjälp att kontakta rätt instanser.

Inom samma arbetsdag

 • ordförande informera förbundsstyrelsen
 • Alla erbjuds någon att prata med t.ex. kurator eller präst
 • ordförande informerar Piratpartiets ledning

Mindre allvarliga tillbud

Inbrott

Vid förbundssekreterarens bortfall ersätter ordförande. När det sker ett inbrott på kansliet ska följande göras: Omedelbart

 • Den som först upptäcker krissituationen kontaktar förbundssekreteraren
 • Gå inte in och rör ingenting
 • Ring polisen och rapportera brottet, be att de skickar någon för teknisk undersökning. Är det akut larma 112, ring annars 114 14 och tala med en växeltelefonist

Inom samma arbetsdag

Ta reda på

 • vad som är stulet
 • hur tjuvarna tog sig in
 • om något skadats på byggnaden
 • Förbundssekreteraren gör en polisanmälan
 • Förbundssekreteraren anmäler det inträffade till försäkringsbolaget
 • Förbundssekreteraren kontaktar hyresvärden Tommy Ljungström på SEKO och informerar om det som har hänt
 • Sammanställ alla information samt vad som har gjorts i en rapport och skicka den till förbundsstyrelsen

Inom en vecka

 • Håll ett avstämningsmöte med åtminstone ordförande och förbundssekreteraren för att diskutera säkerheten på kansliet
 • Se över det behöver köpas in nytt av det som stulits
 • Sprid information om det inträffade till engagerade

Informationsspridning

Inom Ung Pirat och Piratpartiet

Aktuell och korrekt information till övriga inom Ung Pirat och Piratpartiet har högsta prioritet. Ordförande ansvarar för att informationen lämnas på bästa sätt. För krissamtal, debriefing och andra liknande åtgärder av specialistkaraktär hänvisas till kontaktlistan i slutet av denna krishanteringsplan.

En krissituation kan ha olika dignitet och karaktär vilket kommer att påverka den interna informationsspridningen. Det är viktigt att informationen är relevant och sprids på ett sådant sätt att ryktesspridningen förhindras. När information sprids inom organisationen om den aktuella krisen, är det viktigt att den personliga integriteten bevaras så att ingen enskild person blir uthängd.

Media

Vid en kris ska Ung Pirats samtliga kontakter med media rörande krisen gå igenom ordförande. Ordförande avgör i samråd med anhöriga vad för information som får förmedlas till media. Vid kontakter med media är det viktigt att Ung Pirat vet vad de vill förmedla samt att all eventuell information som ges ska vara korrekt. Information som det är osäkert om den är korrekt ska inte förmedlas.

Information till medierna om händelseförlopp, konsekvenser, åtgärder, m.m. till följd av den uppkomna händelsen samordnas av Ung Pirats ordförande. Frågor till enskilda som rör krisen och Ung Pirats agerande ska hänvisas till ordföranden. Att endast en person uttalar sig vid dessa tillfällen är viktigt för att förebygga ryktesspridning och spekulationer i media som kan medföra onödigt lidande för berörda och anhöriga. Information till medierna avser inte åtgärder och bedömningar som räddningstjänst, sjukvård, rättsväsende, m.fl. svarar för. Kontaktuppgifter

Här listas bra kontaktuppgifter i händelse av olika typer av kriser

SOS Alarm

Polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning.

 • Telefon: 112

Bris, Barnens rätt i samhället

Barntelefon - för barn

Bris, Barnens rätt i samhället

Vuxentelefon - om barn

Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta

Den som har varit utsatt för brott, anhöriga och vittnen kan få råd och stöd.

 • Postadress: Dragarbrunnsgatan 67, Uppsala
 • Telefon Uppsala: 018-10 65 00
 • Telefon Nationellt: 0200-21 20 19
 • E-post: info@uppsala.boj.se
 • Webbplats: http://www.uppsala.boj.se/

Jourhavande kompis

Röda korsets jourtelefon för unga.

 • Telefon: 020-222 444

Chatta med jourhavade kompis

Polismyndigheten i Uppsala län

 • Webbplats: Polisen
 • Telefon: 114 14
 • Adress: Svartbäcksgatan 49, Uppsala

Röda korsets telefonjour

Röda korset, kvällar och nätter.

 • Telefon: 0771-900 800

Självmordsupplysningen

Föreningen Psykisk Hälsa förebygger självmord. Här kan du chatta, maila frågor och få information om självmord och psykisk hälsa. Chatten, där du är anonym, är öppen vardagar 19-22.

Tris, Tjejers rätt i samhället

Tris-jouren ger råd, tips, vägledning, konsultation och stöd till personer utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. De ger också stöd till anhöriga, arbetskollegor och vänner till utsatta personer.

 • Telefon: 0774-40 66 00 måndag-fredag 9.00-17.00, söndag 10.00-21.00.
 • Webbplats: http://www.tris.se/

Ung Pirat

 • Gustav Nipe – Förbundsordförande
 • Mobil: 0760-18 89 18
 • E-post: ordforande@ungpirat.se
 • Mikael Holm – Förbundssekreterare
 • Mobil: 0707-55 93 92
 • E-post: sekreterare@ungpirat.se