Skillnad mellan versioner av "Jämlikhetsarbetsgruppen"

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
 
Rad 1: Rad 1:
{{substub|Denna sida saknar några väsentliga uppgifter för att klassificeras som klar}}
+
{{layout|datum=2014-02|anledning=Denna sida saknar några väsentliga uppgifter för att klassificeras som klar}}
 
{{arbetsgrupp
 
{{arbetsgrupp
 
|namn = Jämlikhetsarbetsgruppen
 
|namn = Jämlikhetsarbetsgruppen

Nuvarande version från 17 februari 2014 kl. 22.37

 
Layout.png Denna artikel följer sedan 2014-02 inte layout-standarden för kunskapsbanken.
Denna sida saknar några väsentliga uppgifter för att klassificeras som klar | Klicka här för att läsa om layout-guidelines
Arbetsgruppsledare: [[]]
Vice arbetsgruppsledare: [[]]
Förkortning: JAG
Länk http://till vad

Jämlikhetsarbetsgruppen, förkortat JAG, har som syfte är att främja jämlikhet bland medlemmarna i Ung Pirat. JAG skall identifiera möjliga jämlikhetsproblem inom förbundet genom egna undersökningar samt genom att motta synpunkter från förbundets medlemmar. JAG skall även sammanställa rapporter för identifierade problem och inlämna dessa till förbundsstyrelsen som sedan kan göra utlåtanden. JAG har också ett särskilt ansvar för att jämlikhetspolicyn följs inom förbundet och ansvarar för att på bästa sätt skapa en remissinstans för jämlikhetsfrågor för hela piratrörelsen. JAG skall också verka för att förbundet eftersträvar en bred representation från alla samhällsgrupper och genomför riktade kampanjer för att engagera underrepresenterade grupper samt har ett medvetet fokus på mångfald i det dagliga arbetet.

Organisation

JAG består utav en jämlikhetsarbetsledare, JArL, utsedd av förbundsstyrelsen samt arbetsgruppmedlemmar som utses av JArLn när som helst under verksamhetsåret. Medlemsskap kan avslutas av medlemmen själv, eller av JArLn.
JArLn är sammankallande i JAG.

Arbetssätt

Alla medlemmar i JAG har tystnadsplikt för inkomna ärenden som berör enskild individer, såvida inte individerna ifråga väljer att häva tystnadsplikten. Detta gäller även efter avslutat medlemsskap i JAG. Virtuella möten skall betraktas som likvärdiga fysiska möten, men JAG skall sammanträda fysiskt minst två gånger under ett verksamhetsår.

Kontakt

Saknar för tillfället kontaktuppgifter.

Portaler
Centralt Distrikt ¤ Lokalavdelningar ¤ Förbundsstyrelsen ¤ Kongress ¤ Arbetsgrupper ¤ Sakpolitik ¤ Personer ¤ Valberedningen
Arkiv Cell på rad 2 under rubrik 2
Protokoll
Matnyttigt Guider