Internationella arbetsgruppen/2014-02-19

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Mötets öppnande

Mötet öppnas 18:06 10/2 2014 av Kajsa,
Ordningsfråga angående att ajournera mötet tills 20:30 10/2 2014 väcktes
Ordningsfrågan bifölls,
Mötet återupptogs 20:30 10/2 2014
Ordningsfråga angående att ajournera mötet tills 21:30 10/2 2014 väcktes
Ordningsfrågan bifölls.
Mötet ajournerat till den 19/2 2014 18:00
Mötet återupptas klockan 18:22 19/2 2014

Val av mötesfunktionärer

Kajsa valdes till mötesordförande.
Paula & Kajsa valdes till mötessekreterare.
Anton valdes till justerare.

Fastställande utav dagordning

Mötet väljer att fastställa dagordningen.

Uppföljning från senaste mötet

(Protokoll från senaste mötet;https://inte.piratenpad.de/2014-01-08 )

 • Vi beslutade att vi skulle pinga norska PP ang att samarbeta med dem, samt knyta kontakter. Paula deltog på PP Norges kongress för några veckor sedan, de var väldigt intresserade och båda parter hade kunnat tjäna mycket på ett sådant sammarbete. Efter detta utsåg PP-SE en Norgeansvarig (Izzie) som har deras ansvar för att kolla kontakt och sköta såna frågor. Den fråga som uppstod var, då UP Norge är otroligt få för tillfället och det främst rör PP, hur delaktiga skall vi vara i detta?


 • Det skulle skrivas en motion om att ge INTE mer pengar för att kunna fungera som de andra arbetsgrupperna. Vi behöver en budget för att hålla interna möten och en annan för att skicka folk. Det skall inte vara samma budget. Har person ansvarig för budget kontaktats?

Budgetansvariga har kontaktats, detta året hade vi en budget på ~5k för internationella samarbeten utöver vår mötesbudget (som ingen vet hur den fungerar eller fördelas mellan de externa arbetsgrupperna).


 • Skicka folk till Erasmus + / nästa INTE möte.

Att skicka folk till konferensen gick ganska dåligt, FS har ingen direkt klarhet i hur det ser ut med vår budget. Delar vi med de andra externa arbetsgrupperna eller har vi en egen beskärd del utav den budgetposten? Vi vet inte. Vad vi dock vet är att snart är det kongress, efter den kan vår situation redas ut! För att återkomma till ämnet, jag, Kajsa & Elin deltog i konferensen och har därför lite koll på bidragsreglerna, att skicka in en ansökan för detta året bedöms dock som relativt inaktuellt då projekten kräver en viss procent egenfinansiering, som jag bedömmer att vi inte kommer få under ett valår. http://www.ungdomsstyrelsen.se/lanseringskonferens-erasmus-ung-och-aktiv


 • Det skulle väljas ut vilka som skickades till YEEA. Detta ansvaret hamnade till sist hos Paula & Elin Alla de som ansökte fick åka (Paula, Kajsa, Angelica) utöver dessa beslutades det att vi även skall skicka Johannes.

Efter massa om och men tvingades jag att besluta kring vilka som skulle delta för Ung Pirats räkning, då det enbart var tre som ansökt (dåligt med information till medlemmar, intresset brukar tydligen vara större) och vi fick skicka fyra var det ganska lätt att bestämma vilka som skulle åka. (Hurra för att slippa exkludera folk).


 • Projekt: Kampanja med oss! Bjud in internationella pirater till Sverige för att hjälpa till och knyta kontakter.

Huvudfokus; Island, Danmark & Norge. (även EU)

  • Kolla med lokalföreningar om logi för representanter.

Jag (Paula) har pratat med Norra distriktet som hade budgeterat för detta, de ansåg att pengarna främst var till för att de skulle resa och hjälpa andra. De andra distrikten och lokalföreningarna har snart årsmöte så att kolla igenom förra årets verksamhetsplan kändes ganska meningslöst nu, detta har därför inte gjorts.

  • Hör med distrikten samt lokalförenignar om pengar. (Resa & mat till representanter)

Se ovan.

   • Efter allt detta, hör med Island, Danmark (även EU)& Norge.

Stockholms län erbjuder logi och frukost till upp till 5 personer från andra länder som vill komma och bedriva kampanj med oss i Stockholm.

  • Erik kontaktar Birgitta Jonsdottir på Island.
  • Erik informerar Stockholms län om att vi bjuder in 5 personer på spartanskt boende och frukost.

Lägesrapport från ansvariga

Vad har vi haft för oss sen senaste mötet?

Paula (INTE & YPE):

 • Har varit i dialog med FS angående budget, gick på lanseringskonferens av Erasmus+, deltagit på YPE möten, besökte PP Norge, valt ut deltagare till YEEA, blev utvald till delegat under PPEUs uppstartsmöte för YPE., vald till DERP i YPEs översättningsarbetsgrupp (dvs pratar du mer än ett språk och tycker det är en bra grej att översätta saker, prata med mig, översättare behövs!).

Lars (Afrika & Tyskland):

Kajsa (Österrike):

 • Blev invald i UP Österrikes styrelse, grattis Kajsa! <3 Jag har attendat styrelsemöten typ.

Viktor (Frankrike):

Albin (Kommunikationsansvarig):

Christoffer (Asien & Finland):

Anton (Antarktis):

 • Blev antarktisansvarig! Leve det! <3 coolt! (lol)

Josef (Internationell kontakt PP):

PP Norge's årsmöte, Utsett Izzie till Norge-ansvarig for PPSE, besökt pirater i lund, pratat med ledaren for PPDK om samarbeten/utbyten. PPDK ar fortfarande väldigt små men lite aktivitet som händer. Särskilt i samband med Anakata och demonstrationer kring detta. Ser sig själva mest som lobby-organisation, håller på att utveckla flera 'alternativ demokrati verktyg' (typ liquid democracy) som de hoppas få andra politiska partier i Danmark att anamma. Satt ledaren for PPDK, Rolf Bjerre Jorgensen, i kontakt med några pirater i Malmö/Lund och bada sidor verkar pigga på lite utbyten. Danmark försöker få till aktivitet lokalt på olika stallen men går sakta, har dock bra potential i Danmark som Svenska Piratpartiet bor jobba for att stimulera om vi kan.

Kongressen

Som ni alla vet är kongressen vårt högsta beslutande organ, det är här budget sätts och verksamhetsplanen klubbas. Det är därför viktigt att vi både finns och syns här samt försvarar vår arbetsgrupps rätt till pengar, även under ett valår!
För att få behålla en budget, samt förhoppningsvis öka den (5k för internationella samarbeten är otroligt lite) krävs det att vi tillsammans försvarar oss under kongressen.


Vi behöver en strategi/plan inför kongressen för att se till att vi får pengar under 2015 (2014?), hur gör vi?
Konkreta åtgärder:

 • Skriva varför det behövs pengar till internationella samarbeten!
 • Hitta folk med intresse av att stödja internationella samarbeten. Kontakta dessa.
 • Inför-kongressen-möte; 20:00 5/3 - 2013 på mumble


YPE uppstartat = mer behov (av pengar) än innan.
Varför = utbyten. Träffa personer ansikte-till-ansikte = bättre kontakt i framtiden med mer samarbeten.
Inspiration/motivation - dels for att få in externa idéer/politik i var organisation men även for att sprida UP's tankar och idéer till andra länder. Görs antingen genom att bjuda hit någon ung pirat eller åka iväg och träffa dem.
Folk med intresse = folk som inte tror på landsgränser, multi-kulturella, personer engagerade i "invandringsfrågor", politisk breddning (influens/idéer utifrån)

[YPE member information] Let your organization host YPE's EPIC! (meddelande från YPE)

Eftersom allting som händer i vår paraplyorganisation faktiskt rör vår arbetsgrupp tänkte jag att jag att det är rimligt att ta upp aktuella grejer på dagordningen. Här kommer information om kriterier ifall vi (tyvärr mot all förmodan) skulle få för oss att ansöka om att hålla i detta årets EPIC.

Hi everyone,


after our founding last year, we'll have our very fest "regular" general assembly / EPIC this year. And you could be the ones hosting it! Since last year's EPIC was in Sweden, it would be nice to have this one in another geographical area of Europe so as to keep it fair for everyone (especially regarding travel costs and time). Some of our members have already come forward and said they would like to host – Most prominently the Young Pirates of France and Austria. Germany and Finland have also hinted at possibly wanting to host I think. We put together a list of rough requirements for the EPIC. Most of those should be self-explanatory, but if you have any questions, feel free to contact me.

 • Room for at least 50 people
 • Internet access
 • Projector for displaying the agenda, motions…
 • Electricity (powering laptops)
 • Close to (cheap) hosting facilities for up to 50 people
 • Cheap to travel to from most YPE member countries (at least for this year because some member organizations don't have enough money to pay their membership fee)
 • Video recording of the official part, or even better an online transmission (one way)
 • A printer (no color printing required)

The EPIC has to take place some time between 1st of May and 30th of September (§4.1 of our statutes). The meeting should probably be on one weekend, but we're open for other plans (But keep in mind that doing events on weekdays is going to be tricky due to job, school and university schedules). We don't have an exact financial budget yet, since the financial situation at the time of the EPIC is a bit hard to predict right now. But please be aware that YPE isn't exactly swimming in money, and most of the membership fees will be used for the travel costs of the delegates. I'll keep you updated if more details or requirements emerge.


Lukas

Det finns fortfarande möjlighet att vi kan hålla i det, det behöver dock koordineras med både FS och Kongress. Jag skulle dock avråda oss från att dra i just detta projekt. Men det är upp till oss, inte till mig att avgöra. :)

ORGANISATIONSUTVECKLINGSPUNKTEN!! (INTE goes existensiell kris)

Vad bör vi göra? Varför har vi ens de här mötena? Vad innebär det att ha "ansvar för ett land"? Den här punkten är mest ämnad som en diskussionspunkt, en plats för synpunkter kring i vilket håll vi vill utvecklas för att lättare komma fram till vad vi vill göra under detta verksamhetsåret.


"Koordinera med YPE, driva internationella projekt, hjälpa andra länders piratpartier att starta upp ungdomsförbund, agera knutpunkt och stöd för de unga pirater som är intresserade av att diskutera samt motionera om politik som rör internationella frågor. Hålla kontakt med andra Ung Pirat organisationer i världen." - Styrdokument: Internationella Arbetsgruppen


Dvs gör allt eller delegera till FS.
Mötet beslutar att delegera den existentiella krisen till förbundsstyrelsen.

Övriga frågor

Sms-grupp? För mötespåminnelser och idéspåning / bollplank.

Mejllistan fungerar inte direkt optimalt i detta syfte då den knappt används och ger väldigt lite respons överhuvudtaget. Därför kanske det är dags för en, eller två, smsgrupper? :)


Undersök varför deltagandet på INTE mötena är lågt. Är det pga att folk inte står på mejllistan, inte läser mejlen eller inte vill komma? Vad kan vi göra för att du skall komma?
syfte, vad ska diskuteras på mötena = anledning varfor folk ska delta

Samarbete mellan UP och PP.

Som det är idag har många länder främst aktiva piratpartiet och inte ungdomsförbund, dessa vill dock komma till sverige och hjälpa i kampanjandet. Hur hanterar vi detta? Vad bör förhållandet mellan Ung pirat och piratpartiet vara i denna fråga?


Varken PP eller UP har pengar/budget till detta. Kasta på lokala grejjer istället. Bygga lokalt nätverk med lokalapirater som kan ta emot Pirater. Bygga en sida med en karta "hit kan du åka och kampanja", kolla med kongressen och ev. PP. Fas3 varianten, med pengar / dag?

Nästa arbetsgruppsmöte.

Mötet beslutar att ha nästa möte den 5:e mars 20:00 på PPs mumble server.

Mötets avslutande

Kajsa förklarar mötet avslutat klockan 19:47.

APPENDIX

Saker i möteshandlingarna som kan vara till fördel för oss / är relaterade till oss på något sätt. (Saker att nämna till kongressen & saker vi kan göra eller i varje fall ha i åtanke när vi bestämemr vad vi vill göra)

Ur verksamhetsberättelsen 2013: (http://wiki.ungpirat.se/index.php/F%C3%B6rbundskongressen/M%C3%B6teshandlingar/6 )

 • att Ung Pirat ska underlätta för nya medlemmar att engagera sig i lokalavdelningar, distrikt och förbundets arbetsgrupper.
 • att förbundsstyrelsen under året ska ta fram och utveckla politik att driva mot Piratpartiet.
 • att Ung Pirat ska utveckla och söka samarbeten med andra organisationer.
 • att Ung Pirat ska starta upp en europeisk samarbetsorganisation för unga pirater.


Ur verksamhetsplanen för 2014: (http://wiki.ungpirat.se/index.php/F%C3%B6rbundskongressen/M%C3%B6teshandlingar/11 )
EU-valet

 • Förbundet ska tillhandahålla profilmaterial för EU-valet.
 • Förbundet ska driva en EU-valkampanj.


Riksdagsvalet

 • Förbundet ska tillhandahålla profilmaterial med kampanjtema för riksdagsvalet.


Efter valen

 • Förbundet ska förbereda sig inför ett verksamhetsår som ska präglas av organisationsoptimering, bildandet av en organisationsidentitet och långsiktig strategi för framtidens Ung Pirat.

Ur förslag på budget 2014: (http://wiki.ungpirat.se/index.php/F%C3%B6rbundskongressen/M%C3%B6teshandlingar/12 )
Internationella samarbeten
utfall 2013: 7150:-
budget 2013: 5000:-
budget 2014: 5000:-


Externa arbetsgruppernas kostnader (kampanj, medlemsvärvning & INTE)
Budget 2014: 60 000:-
(Alla Arbetsgruppernas kostnader)
Utfall 2013: 23 738:-
Budget 2013: 40 000:-
(Budget 2014: ext + interna: 80 000:-)