Förbundssekreterare

Från Kunskapsbanken
Version från den 25 september 2013 kl. 17.20 av Mikael Holm (Diskussion | bidrag)

Hoppa till: navigering, sök

Förbundssekreteraren är förtroendevald med fokus på främst administration och ekonomi. Utöver det fungerar förbundssekreteraren som ett stöd i både förbundsordförandes och styrelsens arbete.

Arbetsuppgifter

Förbundssekreteraren ansvarar för förbundets ekonomi och bokföring. Detta innebär, bland annat, betalning av fakturor, fakturering, utbetalning av löner, etc. I arbetet ingår även att hålla styrelsen informerad om förbundets ekonomi och presentera budgetuppföljning för styrelsen med jämna mellanrum.


Förbundssekreteraren ansvarar också för administrativ kontakt med lokalavdelningar och distrikt. I arbetet ingår att granska lokalavdelningarna och, utifrån förbundets fastslagna bidragssystem, betala ut bidrag till både lokalavdelningar och distrikt. Dessutom ingår att godkänna nya lokalavdelningar och lägga upp dem på förbundets webbutrymmen.


Till arbetsuppgifterna hör även arkivering. Det inkluderar dels protokoll från förbundskongressen och förbundsstyrelsen, dels de kongress- och årsmötesprotokoll som inkommer från lokalavdelningar och distrikt. Det inkluderar även andra för förbundet relevanta dokument, exempelvis centrala styrdokument. Förbundssekreteraren ansvarar för att dessa dokument görs tillgängliga för medlemmarna i enlighet med förbundets öppenhetspolicy.


En viktigt uppgift för förbundet är den årliga statsbidragsansökan till Ungdomsstyrelsen. Förbundssekreteraren ansvarar för att denna ansökan sammanställs och skickas in i tid. Uppgiften kräver även att förbundssekreteraren under arbetets gång håller nödvändig kontakt med Ungdomsstyrelsen.


Förbundssekreteraren ansvarar slutligen för att en skriftlig och muntlig överlämning sker till efterträdaren. Förbundssekreteraren hjälper lokalavdelningar och distrikt med visst administrativt arbete, exempelvis bokslut och hjälp med bankkonton. För distrikten kan det också gälla landstingsbidrag.


Förbundssekreteraren ska vara ett stöd för förbundets arbetsgrupper.