Förbundsordförande

Från Kunskapsbanken
Version från den 25 september 2013 kl. 17.15 av Mikael Holm (Diskussion | bidrag)

Hoppa till: navigering, sök

Förbundsordföranden är förtroendevald med fokus på främst ledarskap och representation. Utöver det fungerar förbundsordföranden som ett stöd i både förbundssekreterarens och styrelsens arbete.

Arbetsuppgifter

Förbundsordföranden leder förbundets dagliga arbete. Ordföranden följer upp beslut mellan möten, håller kontakt med aktiva och fungerar som stöd åt valberedning och centrala arbetsgrupper.


Förbundsordföranden leder styrelsen i dess arbete och ansvarar för att styrelsen fungerar effektivt. Personen håller regelbunden kontakt med övriga styrelsemedlemmar, minst en gång varannan vecka, och hjälper även styrelsemedlemmarna med arbetsfördelning och fungerar som ett stöd och bollplank i deras arbete. Förbundsordföranden kallar även till styrelsemöten och ansvarar för att dagordning samt diskussions- och beslutsunderlag kommer ut i tid till ledamöterna.


Förbundsordföranden representerar förbundet såväl externt som internt. Externt innebär det att representera förbundet gentemot Piratpartiet, andra organisationer, i media, på internet, samt på offentliga tillställningar där Ung Pirat närvarar. Internt innebär det att hålla kontakt med distrikt och lokalavdelningar samt synas av och kommunicera med de egna medlemmarna.


Förbundsordföranden har även som uppgift att hjälpa förbundssekreteraren förbereda och sammanställa statsbidragsansökan till Ungdomsstyrelsen.


Förbundsordföranden ansvarar slutligen för att en skriftlig och muntlig överlämning sker till efterträdaren.


Förbundsordförande hjälper, inspirerar och motiverar lokalavdelningarnas styrelse i dess arbete.


Förbundsordförande ska ha ett särskilt ansvar mot distrikten. Förbundet ska säkerställa att varje distrikt håller sin årliga kongress och att förbundet finns representerat på varje kongress.


Förbundsordföranden ska vara ett stöd för förbundets arbetsgrupper.