Skillnad mellan versioner av "Förbundskongressprotokoll 2013"

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med '= Formalia = == Mötets Öppnande == Förbundsordförande Gustav Nipe förklarar mötet öppnat klockan 19:24 2012-03-23. == Fastställande av röstlängd == Mötet beslut...')
 
(Tömde sidan)
Rad 1: Rad 1:
= Formalia =
 
  
== Mötets Öppnande ==
 
 
Förbundsordförande Gustav Nipe förklarar mötet öppnat klockan 19:24 2012-03-23.
 
 
== Fastställande av röstlängd ==
 
 
Mötet beslutar att fastställa röstlängden (bilaga röstlängd)
 
 
== Mötets beslutsmässighet ==
 
 
Mötet beslutar att finna förbundskongressen behörig.
 
 
== Val av mötesordföranden ==
 
 
Mötet beslutar att välja [[Stella Papasotiriou]] till mötesordförande och [[Jörgen Lindell]] till vice mötesordförande.
 
 
== Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare ==
 
 
Mötet beslutar att välja [[Elin Andersson]] till mötessekreterare och [[Emil Isberg]] till vice mötessekreterare.
 
 
== Val av minst två justerare ==
 
 
Mötet beslutar att enbart ombud med rösträtt kan väljas till justerare.
 
 
Mötet beslutar att välja [[Isak Gerson]] och [[Joakim Vesterlund]] till justerare.
 
 
== Val av tre rösträknare ==
 
 
Mötet beslutar att välja [[Vilho Jonsson]], [[Linda Jensen]] och [[Tomas Kronvall]] till rösträknare.
 
 
== Adjungeringar ==
 
 
Mötet beslutar att alla som är på förbundskongressen och som inte har stadgemässigt rätt att vara där adjungeras till mötet och de får rätt att yttra sig och ställa förslag till mötet.
 
 
== Fastställande av dagordning ==
 
 
Mötet beslutar att fastställa dagordningen.
 
 
== Förslag till mötesordning förbundskongressen 2011 ==
 
 
Mötet beslutar att fastställa förslaget till mötesordning med tillägget att röstlängden justeras lördag efter åsiktstorget och på söndag morgon.
 

Versionen från 7 oktober 2013 kl. 17.58