Skillnad mellan versioner av "Förbundskongressprotokoll 2006/Bilaga 1"

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
Rad 45: Rad 45:
 
Vid tolkning av denna stadga skall stadgeparagraf ett (1) till och med sju (7) ges överordnad
 
Vid tolkning av denna stadga skall stadgeparagraf ett (1) till och med sju (7) ges överordnad
 
betydelse gentemot varje annan stadgeparagraf.
 
betydelse gentemot varje annan stadgeparagraf.
 +
 +
[[Kategori:Förbundskongressprotokoll 2006]]

Versionen från 9 oktober 2013 kl. 17.51

Stadga for förbundet Ung Pirat

Antagna: 16-12-2006

Namn och organisationsform

Förbundets namn är Ung Pirat.


Förbundet är en nationell sammanslutning av självstandiga lokala Ung Pirat-avdelningar.


Förbundets styrelse har sitt säte i Uppsala kommun.

Syfte

Förbundets syfte är:

  • att erbjuda en naturlig samlingspunkt för unga pirater för omsesidigt åsiktsutbyte, utbildning och politisk utveckling för att tillse att Piratrörelsens frågor ges bättre möjligheter till genomslag i samhällsdebatten;
  • att bedriva bred utbildning kring piratrörelsens frågor och att väcka allmän debatt kring dem;
  • att hjälpa Piratpartiet operativt och ekonomiskt på en solidarisk basis; och
  • att, i sampråk med Piratpartiet och PP International, definiera och utveckla piratideologin

Principer

Förbundet verkar i enlighet med demokratiska principer.

Verksamhet

Förbundets huvudsakliga verksamhet bedrivs i lokalavdelningarna.


Förbundets centrala verksamhet skall syfta till att stödja verksamheten som bedrivs i dess lokalavdelningar.

Stadgetolkning

Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med förbundskongress eller extra förbundskongress, gäller mötets tolkning tills klargörande ändring införs. Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i varje annat fall, gäller förbundsstyrelsens tolkning tills klargörande ändring införs.


Tolkning av stadga skall bifogas stadgan som en stadgekommentar tills dess att klargörande ändring införts.


Vid tolkning av denna stadga skall stadgeparagraf ett (1) till och med sju (7) ges överordnad betydelse gentemot varje annan stadgeparagraf.