Distrikt/Västra Distriktet/Protokoll/Västra distriktets kongress 2014/Bilaga 1

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Verksamhetsberättelse för 2013

 • Fortsätta arbetet med aktivering och stöd till lokalavdelningar genom kontinuerlig kontakt med lokalavdelningarnas styrelser

Utöver att medlemmarna i distriktsstyrelsen alla har aktiv kontakt med sina lokalavdelningar har vi aktivt tagit kontakt med övriga lokalavdelningar, speciellt med dem som varit i behov av stöd för att hitta aktiva till sina styrelser.

 • Distriktet ska ta fram en handlingsplan för skolbesök och påbörja genomförandet av denna

Vi bestämde oss för att använda förbundets mall för skolbesök.

 • Utbildningstillfällen i samarbete med riksförbundet med syfte att öka kompetensen i distriktstyrelsen

Alla i styrelsen har gått på utbildningar hos LSU. Utöver detta har styrelsemedlemmar besökt förbundets och partiets styrelsemöten, Södra distriktets kongress och förbundets kongress.

 • Hålla föreläsningar för intresserade personer om Ung Pirat

Vi har hållit en påskutbildning för nya medlemmar samt en pirathelg med kurser och föreläsningar av representanter från Piratpartiet.

 • Fortsätta arbetet med att ta fram en beslutslogg

Arbetet med att ta fram en beslutslogg har påbörjats.

 • Fortsätta arbetet med att ta fram policydokument gällande val av förtroendeuppdrag och arbetsbeskrivningar för valberedningen med fokus på undvikande av otillbörligt maktutövande

Vi har tagit fram arbetsbeskrivningar samt policys för ersättning av utlägg.

 • Där det är möjligt delta i lämpliga evenemang i enlighet med föreningens syfte

Distriktet har under året deltagit i Westpride samt Göteborg Kulturnatta tillsammans med Ung Piratbåten.

 • Förbättra internkommunikation inom distriktet

Vi har uppfyllt detta dels genom kontinuerlig kommunikation inom styrelsen men även genom kontakt med lokalavdelningar och PP-föreningar.

 • Att distriktstyrelsen minst 6 gånger under 2013 ska ha fysiska styrelsemöten.

2013-02-09 Konstituerande styrelsemöte under distriktskongressen 2013-02-24 Styrelsemöte under Stora Piratdagen i Vårgårda 2013-03-17 Skypemöte 2013-04-06 Styrelsemöte under förbundskongressen, Oliver skickas för att representera UPVD (2013-04-14 Skypemöte, mötet ajourneras till 2013-04-21) 2013-04-21 Styrelsemöte i Småföretagarhuset Partille 2013-05-24 Styrelsemöte i Småföretagarhuset Partille i samband med grillkväll, Isabelle närvarar från valberedningen 2013-09-15 Styrelsemöte i Småföretagarhuset Partille 2013-10-04 Styrelsemöte i Småföretagarhuset Partille 2013-10-27 Styrelsemöte i Småföretagarhuset Partille 2013-11-24 Skypemöte 2014-02-02 Styrelsemöte i Småföretagarhuset Partille 2014-02-23 Skypemöte

 • Att tillsammans med de andra distrikten och förbundet centralt skapa ett ordförandenätverk, kassörnätverk och sekreterarnätverk.

Förbundet har börjat starta upp nätverken och vi har deltagit på deras möten.

 • Att vid årets slut ha flest godkända lokalavdelningar bland distrikten.

Vi har just nu 9 godkända lokalavdelningar, 1 mindre än Östra distriktet. Vi har under året fått tre nya lokalavdelningar i distriktet: Ung Piratbåten, Ung Pirat Atomkraft och Ung Piart Broccoli.

 • Att hjälpa lokalavdelningar att söka bidrag i region och kommuner.

Vi har undersökt vilka bidrag det finns och inte hittat något lämpligt bidrag för lokalavdelningarna att söka.

 • Att upprätta bidrag för föreningar som vill skaffa en lokal.

Distriktet centralt har skaffat ett kansli som även har använts av lokalavdelningar. Inga lokalavdelningar har ansökt om bidrag.

 • Att ha ett evenemangsbidrag.

Vi har upprättat ett evenemangsbidrag och kriterier för detta som flera lokalavdelningar har ansökt om att få pengar från.

 • Att undersöka möjligheterna att skaffa ett kansli

Vi har under året hyrt en lokal från Småföretagarhuset i Partille som nyttjats dels till egna event och dels till Piratpartiets och andra UP-föreningars event.

 • Att distriktet ska söka bidrag där möjligt är.

Under 2013 har vi inte kunnat söka bidrag hos någon region då vi inte uppfyllt kriterierna. Ansökan kommer inte att lämnas in för 2014 då vi tyvärr fortfarande inte uppfyller kriterierna.

 • Att styrelsen ska ta fram regler och definitioner av kriterierna för utbetalning av bidrag.

Se "Att ha ett evenemangsbidrag".

Utöver detta har vi:

 • köpt ett presentkort hos Piratshoppen
 • skickat en representant på skolbesök till Ung Pirat Halmstad
 • hållit i ett julbord för lokalavdelningarnas medlemmar
 • representerat distriktet på EU-kon
 • anordnat en grillkväll för lokalavdelningarnas medlemmar
 • ringt upp personer med utgående medlemskap i lokalavdelningarna för att förnya dessa