Utbildningsarbetsgruppen

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
Arbetsgrupper
Medlemsservice
IT-arbetsgruppen
Valstrategiarbetsgruppen
Jämlikhetsarbetsgruppen
Organisationsutvecklingsarbetsgruppen
Utbildningsarbetsgruppen
Miljöpolitiska arbetsgruppen
Medborgarlönsutredningen
Kampanjarbetsgruppen
Medlemsvärvningsgruppen
Internationella arbetsgruppen

Utbildningsarbetsgruppen (förkortas UTB) har som syfte att utbilda Ung Pirats medlemmar, nya som gamla. Utbildningsgruppen är också ofta den instans som kopplar nya medlemmar med de etablerade, som fångar upp nya förmågor och ser till att de hamnar rätt.

Utbildningsansvarig är Timmy Larsson.

Organisering

Utbildningsarbetsgruppen består av en gruppledare utsedd av förbundsstyrelsen samt vice gruppledare och arbetsgruppmedlemmar som utses av gruppledare när som helst under verksamhetsåret. Medlemskap kan avslutas av medlemmen själv, eller av gruppledaren. Gruppledaren är sammankallande i Utbildningsarbetsgruppen. Vice gruppledare bistår gruppledaren i ledningen av gruppens arbete.

Arbetssätt

UTB-ledaren planerar utbildningstillfällen tillsammans med sin arbetsgrupp och aviserar sedan att utbildningsplatser är tillgängliga och vilka medlemmar som kan söka. Detta utannonseras sedan ofta i Ung Pirats nyhetsbrev.