Ung Piart Broccoli/Årsmöte 2014

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

§1 Mötetsöppnande

 Ring.pngKajsa Larsson förklarar årsmöte för öppnat 20:00 2014-02-08

§2 Fastställande av röstlängd

 Ring.png Mötet beslutade
att fastställa röstlängden till 4 medlemmar med rösträtt.
se /närvaro
Samt 2 obervatörer med yttranderätt

§3 Fastställande av dagordning

 Ring.png Mötet beslutade
att fastställa dagordningen

§4 Val av mötesordförande

 Val.png Mötet beslutade
att välja Kajsa Larsson till mötesordförande

§5 Val av mötessekreterare

 Val.png Mötet beslutade
att välja Mikael Iresten till mötessekreterare

§6 Val av justerare

 Val.png Mötet beslutade
att välja Staffan Betnér till justerare

§7 Val av rösträknare

 Val.png Mötet beslutade
att välja Sarah Hage till rösträknare

§8 Verksamhetsberättelse

 Ring.pngPaula Roth föredrog en verksamhetsberättelse.
Mötet beslutade
att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna

§9 Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning

 Ring.pngPaula Roth föredrog den ekonomiskaberättelsen.
Mötet beslutade
att lägga ekonomisk berättelse till handlingarna

§10 Revisionsberättelse

 Ring.pngIngen revisionsberättels har presenterats för årsmötet.

§11 Frågan om ansvarsfrihet

 Ring.pngEftersom att ingen av dokumenten har framkommit i tid och presenterat på rätt sätt diskuterade årsmötet att inte ta upp frågan om ansvarsfrihet under detta årsmöte.
Mötet beslutade
att bordlägga frågan till nästa ordinarie årsmöte.

§12 Motioner och propositioner

 Ring.pngInga motioner eller propositioner har inkommit till årsmötet

§13 Val av Den gyllene brocolin

 Val.png Mötet beslutade
att välja Kajsa Larsson till den gyllene broccolin.

§14 Val av Trädbane

 Val.png Mötet beslutade
att välja Timmy Larsson till Trädbane.

§15 Val av Ädelmetallernas betvingare

 Val.png Mötet beslutade
att välja Paula Roth till Ädelmetallernas betvingare.

§16 Val av Små lavar

 Val.png Mötet beslutade
att välja Hampus Berg och Sarah Hage till Små lavar.
 Time.png Mötet ajournerades från 20:37 till 20:39

§17 Val av Valberedning

 Val.png Mötet beslutade
att välja vakant till Valberedning.

§18 Val av Revisor

 Val.png Mötet beslutade
att välja Lukas Martini till revisor

§19 Verksamhetsplan för 2014

 Ring.pngMötet diskuterade kring verksamhetsplanen för 2014.
Mötet beslutade
att under 2014 arbeta med följande:
  • Laga vegansk mat på arrangemang inom Ung Pirat
  • Laga vegansk mat på Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2014
  • Evangelisera om den rätta livsstilen
  • Skapa ett piratvegansktsarterkit

§20 Budget för 2014

 Ring.pngMötet diskuterade kring budgeten
Intäkter:
2160kr i bidrag
133,7kr i pant
Totalt:2293,7kr

Utgifter:

300kr i Bankavgift
2000kr i evangelism

Totalt:2300kr

Åretsresultat: -6,3kr
Mötet beslutade
att godkänna budgeten för 2014.

§21 Mötets avslutande

  Alert.png Kajsa Larsson avslutade mötet 21:07

Underskrifter

Uppsala
2014-02-08
____________________________________________________________________________________
Mikael Iresten-Kajsa Larsson
Mötessekreterare{{{vsekrtext}}}Ordförande
________________________________________________________
Staffan Betnér-
JusterareJusterare
________________________________________________________
--
{{{fordf1text}}}{{{fordf2text}}}