Skaffa Bankkonto

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Att öppna ett bankkonto kan ibland vara svårt för en ny förening. Därför har Ung Pirat ett centralt avtal med Swedbank.

Ansökan gör det möjligt för förbundet att lägga upp ett bankkonto åt föreningen. Bankkontot administreras av förbundet (förbundet tar ansvar för att de personer som har rätt enligt lokalavdelningens firmateckning, har tillgång till kontot) samtidigt som det kommer ligga som ett underkonto till förbundets ”centrala” konto hos Swedbank.

Minsta ålder för att få tillgång till ”Internetbanken” är 16 år. Det går att öppna ett bankkonto om denna ålder inte är uppnådd, men personen måste då besöka ett bankkontor för att uträtta sina bankärenden.

Bankärenden går att utföra på alla Swedbanks kontor, även de ”lokala”.

Om en lokalavdelning upphör eller avregistreras av förbundet tillfaller återstående medel förbundets centrala konto.

Om lokalavdelningen inte har ett bankkonto sedan tidigare måste blanketten ”Ansöka föreningskonto Ung Pirat” användas. Kostnaden för ett företagskonto med internetbanken är 300 kronor per år och kommer dras från lokalavdelningens konto. Det är därmed viktigt att räkna med denna kostnad i lokalavdelningens årliga budget. Det finns även möjlighet att ansluta bankgiro, bankkort och Swish.

Steg-för-steg-guide:

  • Hämta hem formulär för ansökan om föreningskonto och fyll i uppgifterna.
  • Skicka ifyllt formulär till Ung Pirats kansli(adress finns i formuläret) eller inscannad version till sekreterare@ungpirat.se.
  • Bifoga även justerat årsmötesprotokoll samt justerat protokoll från styrelsemöte där val av firmatecknare framgår.

Ansökan om föreningskonto