Sandlåda/Ett protokoll

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

§1 - Mötets öppnande

  Alert.png Gustav Nipe förklarar mötet för öppnat kl 15.18 2014-01-06


§2 - Val av mötesordförande

Mötet beslutar

  Val.png Att välja Mikael Iresten till mötesordförande


§3 - Val av mötessekretare

Mötet beslutar

  Val.png Att välja Mikael Iresten till mötessekreterare


  Val.png Att välja Mikael Iresten till mötessekreterare igen


§4 Motion 1

Mötet beslutade

  Bifall.png Mötet beslutar
att bifalla yrkande Y99.9-Y99

bklashjbdlkfnjasdlkfj hsdlkjhf aklsdjh fklsdjhf klasjhdnfklajshdfkljhsad kfljhsadkljhf sadkljhfasdkljhfaklsdjhfskaldjhf klsjdah fkljdhs klfjhadkfljhasd lkfjuhsd akljfh sdkljhf dskajhf sakldjhfaklsjh dfsa


  Avslag.png att avslå yrkande Ö90.9-Y99

alskjhfls,adhflk asdhjfkluhj askldjhfksdlajhf skdajhf kasljdhfklashjdflk jshadfkha


  Tillbaka.png K12.2-Y172 är tillbakadragen av motionär

lksdhflkshafs hdlkfjhsa dlkfhalkdsf hslakhflkasd hflksdjhflskadh flkjsdhfl ksdjhf lkdf


  Time.png Mötet ajournerades från kl 00:33 2014-01-06 till kl 00:45 2014-01-06


  Val.png Att välja Mikael Iresten till vettigt troll


  Alert.png Mikael Holm sover gott alla nätter


  Alert.png [[]] här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill... här kan man skriva massa text och lite till om man vill...


§12 - Mötets avslutande

  Alert.png Vem som helst förklarar mötet avslutat ett datum och klockslag


Underskrift

Göteborg
2014.01.01

____________________________ ____________________________ ____________________________
Ett Namn Ett annat namn ett tredje namn
Mötessekreterare Vice mötessekreterare Ordförande
____________________________ ____________________________
Justerings 1 Justering 2
Justerare Justerare
____________________________ ____________________________
Avgående Förbundsordförande Tillträdande Förbundsordförande
Förbundsordförande §1-x Förbundsordförande §x-x