Protokoll Kaffekokarklubbensårsmöte 2014

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
Detta är ett fiktivt protokoll över ett möte som aldrig har eller kommer att äga rum!

§1 Mötetsöppnande

 Ring.pngGustav Nipe förklarar kaffekokarklubbens årsmöte för öppnat 13:37 2014-01-12

§2 Fastställande av röstlängd

 Ring.png Mötet beslutade
att fastställa röstlängden till 1 kaffedrickare med rösträtt.
samt 1 thédrickare med yttranderätt.

§3 Motion: Mer kaffe till folket

EN HELT VANLIG TEXT!!

 Bifall.png Mötet beslutade
att bifalla yrkande A01.02-Y02
Sveriges nationalfågel skall vara kaffegöken.
 Avslag.png Mötet beslutade
att avslå yrkande A01.02-Y03
att Kaffekokarklubben ger alla hushåll i sverige ett paket kaffe om året

§4 Motion: Motion om fritt kaffe

 Tillbaka.png Motion A01.04 är tillbakadragen av motionär
att allt kaffe överallt i hela världen skall vara gratis för alla!


  Alert.png Mötespresidiet yrkar på kaffepaus
 Time.png Mötet ajournerades från 13.37 till 13.38

§5 Val av Kaffekokare

 Val.png Mötet beslutade
att välja Gustav Nipe till Kaffekokare

§6 Val av kaffekokarkollegor

 Val.png Mötet beslutade
att välja Mikael Iresten till kaffekokarkollega

§7 Val av val i val

 Ring.png Mötet beslutade
att i valet av val i val välja att skriva denna text

§8 Val av felaktigheter

 Alert.png Du har gjort något fel!. Du har angivit |beslut = valda, den måste vara en av följande
  • bifall
  • avslag
  • tillbaka
  • info
  • val
  • blank
  • protokoll

§9 En dikt om kaffe

 Ring.pngDu mer än kära kaffe-panna,
din ankomst fägnad båda kan;
fast du ej kläder dig så grann,
så kan dig därför ingen banna.
Din bruna saft min vällust gör;
när du din klara nektar tömmer,
jeg alla mina griller glömmer
och blir så munter, som jag bör.
Fast du är svart gör ignen sak;
så länge ådran din får rinna,
skall lika lätt jeg orden finna
till ditt beröm och söta smak.
Men om du nekar mig din skatt,
om vätskan börjar sotig bliva,
och när du dropptals börjar giva,
då vill jag ge dig en god natt.
Då får man mig ej munter se
och inga glada kväden höra;
jag skall ej mista vers-stump göra,
förr du mig vill din muntran ge.
Om du ej längre håller ut,
kan du om avsked säker vara,
då skall du, när du vill, få fara,
och därmed har ditt tjänst-år slut.

§10 Mötets avslutande

 Ring.pngGustav Nipe tackar alla för en bra fika och avslutar mötet kl 13.38

§11 Underskrifter

@Internet
1337-13-37
____________________________________________________________________________________
KaffebönaArabica
Mötessekreterare{{{vsekrtext}}}Ordförande
________________________________________________________
Milittafilter
JusterareJusterare
________________________________________________________
Kaffesump
{{{fordf1text}}}{{{fordf2text}}}