Lathund för försenat årsmöte

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Lathund för att hålla ett försenat årsmöte inom en förening i Ung Pirat

1. Hitta tre personer som vill sitta i föreningens styrelse. Förtroendeuppdragen är ordförande, kassör och sekreterare.

2. Hitta fler personer som vill vara aktiva i föreningen, men endast som medlem.

3. Hitta en person som ska granska föreningens verksamhet för år 2015, revisorn med andra ord.

4. Samtliga av dessa personer måste (om dom inte redan är det) bli medlem i föreningen (ej revisorn). Lättast är att maila info@ungpirat.se för att få detta gjort. Är personerna medlemmar i Piratpartiet eller Ung Pirat sedan tidigare räcker det med att uppge namn eller medlemsnummer i mailet.

5. Bestäm ett datum då det försenade årsmötet ska hållas. Det måste vara minst två veckor efter det att personerna över blev medlemmar. Bestäm även tid och plats.

6. Be info@ungpirat.se att kalla till ett försenat årsmöte. Förbundet kommer då att skicka ut ett mail till samtliga medlemmar i föreningen. Datumet måste vara minst två veckor efter att kallelsen går ut.

7. Ta kontakt med den gamla styrelsen och hör om de kan ta fram en verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse. Om detta ej går, ta kontakt med förbundssekreteraren på sekreterare@ungpirat.se. Dokumentarkivet http://upl.nu/dokumentarkiv kan hjälpa dig att hitta ett gammalt årsmötesprotokoll från föreningen.

8. Ta kontakt med den gamla revisorn och hör om en revisionsberättelse kan tas fram. Om inte, ta kontakt med info@ungpirat.se 9. Ta fram ett förslag på ny verksamhetsplan, vad föreningen ska göra under 2015.

10. Ta fram ett förslag på budget för perioden 2015-01-01 till 2015-12-31. Maila info@ungpirat.se för att få veta hur stort ert bidrag blir i år, och räkna med en bankkostnad på 300 kronor.