Internationella arbetsgruppen

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
Internationella arbetsgruppen.jpg
Arbetsgruppsledare: Paula Roth
Vice arbetsgruppsledare: Kajsa Larsson
Förkortning: INTE
Kalendarium http://

Internationella arbetsgruppen, eller "international coordination squad", förkortning "INTE", har som syfte att hålla kontakten mellan Ung Pirat och Young Pirates of Europe, andra internationella piratorganisationer samt andra organisationer av relevans för piratrörelsen. Arbetsgruppen jobbar för att verkställa Ung Pirats internationella politik samt även som en samlingsplats för Ung Pirater som är intresserade av internationella frågor (främst utrikespolitik, rymdpolitik och EU-politik), nätverkande samt utbyten.

Organisation

INTE består utav en arbetsgruppsledare, utsedd utav förbundsstyrelsen, en vice samt arbetsgruppsmedlemmar som utses utav arbetsgruppsledaren när som helst under verksamhetsåret. Medlemskap kan avslutas av medlemmen själv eller av arbetsgruppsledaren.
Arbetsgruppsledaren är sammankallande i INTE.

Arbetssätt

INTE arbetar aktivt med att hålla kontakten med andra organisationer som kan gynna Ung Pirat, det anses även eftersträvansvärt att bygga ett så stort internationellt nätverk för Ung Pirat och dess medlemmar som möjligt. INTE undersöker därför möjligheter till deltagande i internationella sammankomster. Förändringar till vilken internationell politik som drivs undersöks mellan mötena och diskuteras under mötena.
Virtuella möten skall betraktas som likvärdiga fysiska möten.

Kontakt

INTE nås både via Paula Roth på paula.roth(at)ungpirat.se och via INTEs-mejllista pp.se.internationell(at)lists.pirateweb.net

Portaler
Centralt Distrikt ¤ Lokalavdelningar ¤ Förbundsstyrelsen ¤ Kongress ¤ Arbetsgrupper ¤ Sakpolitik ¤ Personer ¤ Valberedningen
Arkiv Cell på rad 2 under rubrik 2
Protokoll
Matnyttigt Guider