Guide/Lokalavdelning

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Varje lokalavdelning godkänd av Ung Pirat har möjligheten att skapa sin egen info sida om lokalavdelningen med de mest standardiserade och viktigaste informationen som medlemmar och potentiella medlemmar letar efter.

Varje lokalavdelningssida bygger på en mall som är enkel att använda och enkel att fylla på information. Det krav vi ställer är att alla lokalavdelningar följer grundmallen för att sidan skall kunna bli godkännd, gör man något som inte är specificerat i mallen eller denna How-To'n finns en stor risk att sidan blir raderad.

För att skapa er sida går ni in på länken som tar er till er sida (som inte finns). [Lokalavdelning.

Finns inte sidan så väljer du att skapa den! Finns den så väljer ni att redigera och fyller på med vesäntlig information.

Mall

Mallen bygger på följande där varje post kommer att förklaras här under. När ni sedan skapar er sida tar ni bort allt som står inom [ ] inklusive hakparanteserna.

Förklaring Hur en sida kan se ut Hur sidan blir

{{lokalavdelning
| toc = [innehållsförtecknings vara eller icke vara [höger:vänster:dold]
| färg = [färg för infoboxens översta ruta [colorname;#000000]
| namn = [Lokalavdelningens fullständiga namn]
| ordförande = [Nanm på ordförande, (blir en länk)]
| sekreterare = [Namn på sekreterare (om sådan finnes(annars [-]))
| kassör = [Namn på kassör, (blir en länk)]
| revisor = [Namn på revisor, (blir en länk)]
| grundades = [År; datum]
| distrikt = [Vilket distrikt tillhör ni?; Östra Distriktet;Västra Distriktet; Norra Distriktet; Södra Distriktet; Stockholms Distriktet]
| förtroendevalda = [Ett exempel följer här nedan, det går att skriva direkt i wikikod]
=== 2013 (nuvarande) ===
==== Styrelse ====
*[[Namn Efternamn]] (ordförande)
*[[Namn Efternamn]] (kassör)
*[[Namn Efternamn]] (ledamot)
==== Revisor ====
*[[Namn Efternamn]]
| fritext = [Här har ni möjlighet att skriva löptext om er lokalavdelning, även denna kan '''wiki''' formateras på vilka sätt man vill, det enda tecken som inte får användas är | för då ballar allt ur.

{{lokalavdelning
| toc = höger
| färg = #cc8800
| namn = Ung Pirat Örebro
| ordförande = Erik Einarsson
| sekreterare = -
| kassör = Marcus Schmidt
| revisor = Anton Nodenfur
| grundades = 2009
| distrikt = Östra Distriktet
| förtroendevalda = [Ett exempel följer här nedan, det går att skriva direkt i wikikod]
=== 2013 (nuvarande) ===
==== Styrelse ====
*[[Erik Einarsson]] (ordförande)
*[[Marcus Schmidt]] (kassör)
*[[Jonas Henriksson]] (ledamot)
==== Revisor ====
*[[Anton Nodenfur]]
| fritext = '''Ung Pirat Örebro''' är en lokalavdelning inom [[Distrikt/Östra Distriktet|Östra distriktet]]. Lokalavdelningen grundades den 19 mars 2009.

Ung Pirat Örebro
Lokalavdelning
Ordförande Erik Einarsson
Sekreterare -
Kassör Marcus Schmidt
Revisor Anton Nordenfur
Grundades 2009
Distriktstillhörighet Östra distriktet
Stadgar länk

Ung Pirat Örebro är en lokalavdelning inom Östra distriktet. Lokalavdelningen grundades den 19 mars 2009.

Förtroendevalda

2013 (nuvarande)

Styrelse

Revisor

Historik»


Portaler
Centralt Distrikt ¤ Lokalavdelningar ¤ Förbundsstyrelsen ¤ Kongress ¤ Arbetsgrupper ¤ Sakpolitik ¤ Personer ¤ Valberedningen
Arkiv Cell på rad 2 under rubrik 2
Protokoll
Matnyttigt Guider