Firmatecknare

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Firmatecknare är en person som är vald att teckna föreningens firma, vilket innebär att personen har rätt att ingå avtal och ta ut pengar från banken. Firmatecknare kan väljas "var för sig" eller "i förening". I förening innebär att de båda firmatecknarna gemensamt måste ingå avtal och utföra bankärenden, och var för sig innebär att varje firmatecknare kan ingå avtal och utföra bankärenden. För Ung Pirats lokalavdelningar är detta oftast reglerat i stadgarna, och om en använder exempelstadgarna så används firmateckning var för sig. Vanligtvis väljs ordförande och kassör till firmatecknare på första(konstituerande) styrelsemötet.

I ett mötesprotokoll ser beslut om firmateckning ut på följande vis:

Mötet beslutade att Hen Henriksson (123456-1234) och Test Testsson (999999-4321) var för sig tecknar föreningen Ung Pirat Skånes firma.