Förbundskongressen/Möteshandlingar/9

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
Förbundskongressens 2014 portal
Klicka på länkarna för att navigera dig mellan de olika dokumenten i möteshandlingarna
1. Praktisk information | 2. Kallelse till förbundskongress 2014 | 3. Mötesteknik | 4. Förslag på dagordning till förbundskongressen | 5. Formalia | 6. Verksamhetsberättelse för 2013 | 7. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår | 8. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår | 9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen | 10. Motioner | 11. Fastställande av verksamhetsplan | 12. Fastställande av budget för 2014 | 13. Fastställande av avgifter för 2014 | 14. Stadgemässiga val | 15. Övriga frågor | 16. Mötets avslutande | 17. Stadga för Ung Pirat | 18. Bilagor


9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen

Mötet beslutar om förbundsstyrelsen skall få ansvarsfrihet för år 2013. Det betyder att styrelsen slipper vidare ansvar för sitt styrelseår.

Ansvarsfrihet beviljas bara för det som är känt - det vill säga att ifall något olagligt senare avslöjas finns ingen ansvarsfrihet från detta. Det är därför viktigt att styrelsen redovisar allt som skulle kunna kritiseras. Det normala är att hela styrelsen beviljas ansvarsfrihet men alla eller delar av styrelsen kan också nekas ansvarsfrihet om en anser att de misskött förbundet på ett brottsligt sätt. Det måste då stå i protokollet varför en nekar ansvarsfrihet. Praxis är att en bara nekar ansvarsfrihet om en planerar att gå vidare till domstol med ärendet. Detta måste ske inom ett år, annars preskriberas ärendet.