Förbundskongressen/Möteshandlingar/8

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
Förbundskongressens 2014 portal
Klicka på länkarna för att navigera dig mellan de olika dokumenten i möteshandlingarna
1. Praktisk information | 2. Kallelse till förbundskongress 2014 | 3. Mötesteknik | 4. Förslag på dagordning till förbundskongressen | 5. Formalia | 6. Verksamhetsberättelse för 2013 | 7. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår | 8. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår | 9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen | 10. Motioner | 11. Fastställande av verksamhetsplan | 12. Fastställande av budget för 2014 | 13. Fastställande av avgifter för 2014 | 14. Stadgemässiga val | 15. Övriga frågor | 16. Mötets avslutande | 17. Stadga för Ung Pirat | 18. Bilagor


8. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår

Förbundsstyrelsen väljs av förbundskongressen för att verkställa de beslut som har fattats på förbundskongressen. De ska också ansvara för den löpande centrala verksamheten. För att kontrollera att allt går rätt till och att styrelsen håller sig till lagen har förbundet valt revisorerna. Dessa kontrollerar hur förbundsstyrelsen har använt förbundets pengar och att allt är ordentligt redovisat samt att vad förbundsstyrelsen har gjort under året. Revisorerna skriver en revisionsberättelse där de berättar om revisionen och ifall de rekommenderar förbundskongressen att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet.

Eftersom bokslutet för 2013 inte var antaget vid dessa handlingars utskick är inte revisionsberättelsen bifogad. Detta kommer att skickas ut till samtliga ombud och reserver när det står färdigställt.