Förbundskongressen/Möteshandlingar/7

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
Förbundskongressens 2014 portal
Klicka på länkarna för att navigera dig mellan de olika dokumenten i möteshandlingarna
1. Praktisk information | 2. Kallelse till förbundskongress 2014 | 3. Mötesteknik | 4. Förslag på dagordning till förbundskongressen | 5. Formalia | 6. Verksamhetsberättelse för 2013 | 7. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår | 8. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår | 9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen | 10. Motioner | 11. Fastställande av verksamhetsplan | 12. Fastställande av budget för 2014 | 13. Fastställande av avgifter för 2014 | 14. Stadgemässiga val | 15. Övriga frågor | 16. Mötets avslutande | 17. Stadga för Ung Pirat | 18. Bilagor


7. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår

Den ekonomiska berättelsen består av två delar, dels en del som i ord och siffror berättar om hur förbundets pengar användes under 2013 tillsammans med en jämförelse med budgeten för 2013 och dels en formell årsredovisning för 2013 med resultaträkning och balansräkning.

Vid dessa handlingars utskickande var bokslutet för 2013 inte antagit av förbundsstyrelsen och kunde därmed inte skickas med. Detta kommer att skickas ut till samtliga ombud och reserver när det står färdigställt.

Det vanliga beslutet är att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna. Det är ett finare sätt att säga att rapporten ska sparas i protokollet.