Förbundskongressen/Möteshandlingar/2

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
Förbundskongressens 2014 portal
Klicka på länkarna för att navigera dig mellan de olika dokumenten i möteshandlingarna
1. Praktisk information | 2. Kallelse till förbundskongress 2014 | 3. Mötesteknik | 4. Förslag på dagordning till förbundskongressen | 5. Formalia | 6. Verksamhetsberättelse för 2013 | 7. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår | 8. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår | 9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen | 10. Motioner | 11. Fastställande av verksamhetsplan | 12. Fastställande av budget för 2014 | 13. Fastställande av avgifter för 2014 | 14. Stadgemässiga val | 15. Övriga frågor | 16. Mötets avslutande | 17. Stadga för Ung Pirat | 18. Bilagor


2. Kallelse till förbundskongress 2014

I mars är det dags för Ung Pirats förbundskongress, den 8:e i ordningen, som är förbundets högsta beslutande organ. Det är tillfället då våra medlemsvalda ombud samlas för att utbyta åsikter, ta beslut om viktiga frågor för Ung Pirats arbete, vår framtid, samt för att välja pirater till förtroendeuppdrag. Alla medlemmar får närvara i mån av plats, dock är det enbart de medlemsvalda ombuden som har rösträtt samt får sina omkostnader betalda av förbundet.

Tid och plats: Förbundskongressen börjar sent på eftermiddagen fredag den 14:e mars i Uppsala på Clarion Hotel Gillet. Förbundskongressen slutar söndagen den 16:e mars.

Handlingar – Handlingar kommer att skickas ut i ett mejl i mitten av februari.

Motioner – Inför förbundskongressen har Ung Pirats medlemmar, lokalavdelningar, distrikt, förbundsstyrelse, valberedning och revisorer rätt att inkomma med motioner (förslag), uttalanden och nomineringar. Du skickar motioner till info@ungpirat.se.

Viktiga datum 31 januari – Sista dagen för nomineringar till nya förbundsstyrelsen och andra förtroendeuppdrag. Vill du nominera någon så kan du göra det till valberedningen@ungpirat.se.

31 januari – Sista dagen för att skicka in motioner. Motioner skickas in till info@ungpirat.se.

14 februari – Möteshandlingarna finns tillgängliga.

14 till 16 mars – Ung Pirats förbundskongress i Uppsala.

Ombudskontaktperson – Mikael Iresten, mikael.iresten@ungpirat.se

Kongressansvarig – David Midhage, david.midhage@ungpirat.se


Varmt välkomna! Med vänliga hälsningar

Gustav Nipe förbundsordförande Ung Pirat