Förbundskongressen/Möteshandlingar/16

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
Förbundskongressens 2014 portal
Klicka på länkarna för att navigera dig mellan de olika dokumenten i möteshandlingarna
1. Praktisk information | 2. Kallelse till förbundskongress 2014 | 3. Mötesteknik | 4. Förslag på dagordning till förbundskongressen | 5. Formalia | 6. Verksamhetsberättelse för 2013 | 7. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår | 8. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår | 9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen | 10. Motioner | 11. Fastställande av verksamhetsplan | 12. Fastställande av budget för 2014 | 13. Fastställande av avgifter för 2014 | 14. Stadgemässiga val | 15. Övriga frågor | 16. Mötets avslutande | 17. Stadga för Ung Pirat | 18. Bilagor


16. Mötets avslutande

När alla punkter är avklarade på kongressen så tar kongressen slut. Finns det fortfarande ärenden kvar hinner mötet inte ta upp dem. Den som vill driva ett sådant ärende får ta upp det igen på ett annan förbundskongress, till exempel genom att skriva en motion. Mötet brukaravslutas av avgående förbundsordförande, tillträdande förbundsordförande eller mötesordföranden. När mötessekreteraren skrivit klart protokollet samt när protokollet är justerat så kommer allt att tillgängliggöras på förbundets webbplats.

Välkommen åter nästa år!