Förbundskongressen/Möteshandlingar/14

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
Förbundskongressens 2014 portal
Klicka på länkarna för att navigera dig mellan de olika dokumenten i möteshandlingarna
1. Praktisk information | 2. Kallelse till förbundskongress 2014 | 3. Mötesteknik | 4. Förslag på dagordning till förbundskongressen | 5. Formalia | 6. Verksamhetsberättelse för 2013 | 7. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår | 8. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår | 9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen | 10. Motioner | 11. Fastställande av verksamhetsplan | 12. Fastställande av budget för 2014 | 13. Fastställande av avgifter för 2014 | 14. Stadgemässiga val | 15. Övriga frågor | 16. Mötets avslutande | 17. Stadga för Ung Pirat | 18. Bilagor


14. Stadgemässiga val

Förbundskongressen väljer 2014 års förbundsstyrelse, valberedning och revisorer.

Denna lista skall sedan 2014-02-15 13:50 följa den listan som gick ut i möteshandlingarna.

14.1 Valberedningens förslag

Vad är valberedningens förslag?

Valberedningen är en grupp beståendes utav fem individer som alla är förtroendevalda utav kongressen. Dess uppgift är att förbereda de personval som äger rum under kongressen. Under hela året har valberedningen därför träffat pirater runt om i landet som brinner för piratrörelsen, studerat förändring samt utveckling i föreningen, läst protokoll, talat med medlemmar och förbundsstyrelseledamöter. Allt för att välja ut dem som de anser mest kompetenta att sitta i förbundsstyrelsen och leda vårt förbund under det kommande verksamhetsåret. Detta för att underlätta personvalen för dig som medlem, som kanske inte har orken eller viljan att göra detsamma. Men det är upp till medlemmarna att bestämma vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen, valberedningen och som revisorer genom att rösta under kongressen. Värt att veta om personvalen är att det vid personval används ett speciellt röstningsförfarande som skiljer sig beroende på vilket val det rör sig om. Hur voteringen går till förklaras under kongressen.

Det magnifika skeppet Ung Pirat är i behov utav en besättning som tillsammans skall leda piratskeppet igenom ett supervalår på bästa sätt. Besättningsmedlemmarna skall komplettera varandra på ett produktivt sätt för förbundets bästa. Hade samtliga varit kaptener hade ingenting gjorts. Inga segel skulle hissas, inga däck skulle svabbas och ingen skulle kika i masten. Hade alla varit styrmän skulle resans riktning aldrig bestämmas, och hade alla varit matroser hade skeppet aldrig tagit sig ur hamnen. Mångfald och balans är en förutsättning för att segla skeppet framåt!

Vi sökte en balans av åldrar, erfarenheter, personligheter och visioner. I vår jakt på drömbesättningen har vi gjort vårt bästa för att ta hänsyn till kön, geografisk spridning samt hur den lokala aktiviteten skulle komma att påverkas. Vi sökte en besättning med kraft och en del ny energi inför supervalåret. Vi önskade oss stabilitet och kreativitet i jämvikt. En mix av doers och strateger. En besättning som kan styra förbundet mot valsegrar. Vi fann vår besättning. En fråga återstår dock: Är ni villiga att ge dem möjligheten att stiga ombord och ta plats?

Valberedningen rekommenderar:

Till Förbundsordförande

Gustav Nipe, Uppsala
Vi vill än en gång sätta en stolt doer och ledare vid rodret för Ung Pirat. Hen är i konstant rörelse och strävar efter att vara ledande i utvecklingen för en bättre värld. Med sin närvaro, erfarenhet och kunskap hoppas vi kunna se Gustav behålla skepparmössan på. En mössa som hen har burit och vuxit i de senaste åren.

Till Förbundssekreterare

Mikael Holm, Uppsala
Vad vore en kapten utan sin styrman? Det är viktigt att det finns en god styrman som kan föra skeppet bortom farliga grund, isberg och andra katastrofer. Att denne styrman dessutom är mästare på organisering, samordning och allt vad det gäller strategi och Ung Pirats klippa är ett enormt plus. Med koll på allt inom förbundet finns Mikael alltid där till hundra procent och styr organisationen och dess besättning tillsammans med kaptenen.

Till förbundsledamöter

David Midhage, Uppsala
Vid masten finner vi en mycket taggad David som sätter skeppets segel. Utan seglet och hens uppmuntran, pepp och bekräftelse ombord skulle skeppet inte vara detsamma. David är en doer som ser till att att skeppet inte tappar vind i seglen och att saker händer ombord.

Deeqo Hussein, Stockholm
Denna matros räds inget utan vill få skeppet att nå nya farvatten. Med höga ambitioner och ett enormt driv är Deeqo ett lyft för besättningen, organisationen och en styrka på däck.

Elin Andersson, Stockholm
I skeppets mast finner vi Elin blickande ut över hela föreningssverigehavet med en skarp blick. Med en positiv och konstruktiv inställning räds hen ej möten med andra utan strävar efter samarbete och fred.

Erik Einarsson, Örebro
På däck finner vi Erik. Här arbetar hen flitigt och lägger ner sin själ i att få skeppet att fungera långvarigt och strategiskt. Med god kännedom om fartygets alla vrår vet hen vilka styrkor och svagheter som finns att tillgå.

Jimmie Karlsson, Karlstad
Ombord finner vi även Jimmie. Med hens förståelse, ödmjukhet och goda lyssnarförmåga står skeppets passagerare hen nära. Med både aktivist- och organisationstänk strävar hen efter att ha både inblick i och förbättra passagerarnas faktiska situation ute i Sveriges stormiga vatten.

Johannes Öhlin, Norrköping
På däck infinner sig Johannes leendes med radion i högsta hugg. Kommunikation, kultur, media och samhälle hör till Johannes starka sidor. Med en stor vilja och ett ännu större intresse att förändra styrelsen och göra den tillgängligare bidrar hen med ett nytt tänk och ny energi på däck.

Nicholas Miles, Tierp
Med navigationsverktygen redo är hen den självklara navigatören för skeppet. Nicholas har en god förmåga att behålla sitt lugn även i den vildaste av stormar, tänka steget längre och skåda bortom horisonten. På däck axlar hen rollen som diplomat och påminner de andra matroserna om att inte fastna i gamla hjulspår.

Utanför valberedningens förslag finns även åtta kandidater till förbundsstyrelseledamöter

Angelica Algdal, Karlshamn 
Kandiderar till förbundsstyrelseledamot

Christoffer Eldengrip, Örkelljunga
Kandiderar till förbundsstyrelseledamot

Janni Andersen, Malmö
Kandiderar till förbundsstyrelseledamot

Louise Anjou, Karlskrona
Kandiderar till förbundsstyrelseledamot

Lucas Persson, Karlstad
Kandiderar till förbundsstyrelseledamot

Michael Andersson, Landskrona
Kandiderar till förbundsstyrelseledamot

Rickard Wahlander, Skövde
Kandiderar till förbundsstyrelseledamot

Viktor Johansson, Sollefteå
Kandiderar till förbundsstyrelseledamot

Suppleanter

Till första suppleant
Christoffer Eldengrip, Örkelljunga
Även denna matros är en doer som tidigare visat prov på näsa för gömda skatter. Hen är driven, erfaren och positiv. Efter skattjakt i Kinas farvatten är hen nu hemkommen välbehållen, med nyfiken blick för utmaningar. Har tidigare styrt det stora piratskeppet vid södra kusten.

Till andra suppleant
Janni Andersen, Malmö
Denna unga pirat har på kort tid visat prov på stort driv och hissat flagg hos Malmöpiraterna. Hen är modig och räds varken nya utmaningar, hajar eller plankan. Som suppleant skulle hen bidra med uppfriskande energi och nytänk.

Till tredje suppleant
Valberedningen har valt att vakantsätta den tredje suppleantplatsen.

Utanför valberedningens förslag finns det fjorton kandidater till platserna:

Angelica Algdal, Karlshamn
Kandiderar till suppleant

Bernhard Hayden, Wien
Kandiderar till suppleant

David Midhage, Uppsala
Kandiderar till suppleant

Deeqo Hussein, Stockholm
Kandiderar till suppleant

Elin Andersson, Stockholm
Kandiderar till suppleant

Erik Einarsson, Örebro
Kandiderar till suppleant

Jimmie Karlsson, Karlstad
Kanderar till suppleant

Johannes Öhlin, Norrköping
Kandiderar till suppleant

Louise Anjou, Karlskrona
Kandiderar till suppleant

Lucas Persson, Karlstad
Kandiderar till suppleant

Michael Andersson, Landskrona
Kandiderar till suppleant

Nicholas Miles, Tierp
Kandiderar till suppleant

Rickard Wahlander, Skövde
Kandiderar till suppleant

Viktor Johansson, Sollefteå
Kandiderar till suppleant

Val utav valberedning

Vilka skall styra skeppet nästa år? Hur har det fungerat och hur kan det förbättras? Dessa är några utav de frågeställningar som valberedningen jobbar med. Valberedningen väljs utav kongressen för att ha insyn i organisationen, kritiskt granska, se problem och föreslå människor med kompetens och erfarenhet att lösa dessa. Rätt person, på rätt plats, vid rätt tillfälle. Valet utav vilka som skall utgöra nästa års valberedning är en självklar och viktig del utav detta pussel.
Till valberedningen har vi sökt människor med koll på människor, både i piratkretsar och utanför dem, som är insatta i hur det går till ombord på Ung Pirat . Vår drömvalberedning har öppna ögon för nya talanger, ser individens kompetenser och hur dessa kan lösa organisationens brister, har engagemanget och energin att hjälpa kongressen hjälpa båten framåt. Vi har även tagit hänsyn till geografisk spridning och ålder.

Valberedningen rekommenderar
Till valberedning

  • Joakim Vesterlund, Umeå
  • Jonathan Ström, Surahammar
  • Kajsa Larsson, Stockholm
  • Michael Andersson, Landskrona
  • Staffan Betnér, Uppsala
Utanför valberedningens förslag finns även två andra kandidater till valberedningen

Linnéa Eisold Appeltoft, Lund
Kandiderar till valberedare

Tomas Kronvall, Ystad
Kandiderar till valberedare

Val utav revisorer

Revisorerna väljs utav kongressen för att granska båten, sköts den som den ska? Det är revisorernas uppgift att ringa i varningsklockan när saker inte står rätt till. Det är därför viktigt att kongressen väljer revisorer de känner att de kan lita på med insyn i organisationen. Revisorerna sköter den ekonomiska granskningen samt förvaltningsrevisionen. Detta innebär att det revisorerna som varnar medlemmarna om besättningen skulle bryta mot stadgan, agera utanför sitt mandat, missköta ekonomin eller inte verkställt de beslut som kongressen fattat. Drömrevisorerna är aktiva under hela året, lyhörda, uppmärksamma och kritiska. De har även god kontakt och insyn i föreningen. Valberedningen rekommenderar

Till revisor Nils Agnesson, Stockholm med Henrik Brändén, Uppsala, som personlig ersättare.

Johan Rönnkvist till auktoriserad revisor med Jesper Fagerberg som personlig ersättare.

Nominerade som tackat nej

Följande pirater har av olika anledningar tackat nej till välvilliga och hedrande nomineringar att segla det stora piratskeppet mot okända farvatten: Till förbundsordförande:
Bernhard Hayden, David Midhage, Elin Andersson, Florian Zumkeller-Quast, Lars Johansson, Lukas Martini, Paula Roth och Staffan Betnér.

Till förbundssekreterare:
Erik Einarsson, Lukas Martini

Till styrelseledamöter:
Adam Eltér, Alexander Andersson, Anton Nordenfur, David Boholm, Florian Zumkeller-Quast, Kajsa Larsson, Kim Alvefur, Leo Calandrella Rudberg, Lukas Martini, Lydia Granbacke, Niklas Dahl, Paula Roth, Simeon Jonasson, Staffan Betnér, Timmy Larsson, Wanja Jatko.

Till suppleanter:
Albin Westermark

Till valberedning:
Adam Eltér, Alexander Andersson, Deeqo Hussein, Erik Einarsson, Isabelle Danielsson, Janni Andersen, Lars Johansson, Magnus Jonsson, Marcus Schmidt, Max Gnipping, Mikael Iresten, Niklas Dahl, Paula Roth, Simeon Jonasson, Wanja Jatko.