Förbundskongressen/Möteshandlingar/11

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
Förbundskongressens 2014 portal
Klicka på länkarna för att navigera dig mellan de olika dokumenten i möteshandlingarna
1. Praktisk information | 2. Kallelse till förbundskongress 2014 | 3. Mötesteknik | 4. Förslag på dagordning till förbundskongressen | 5. Formalia | 6. Verksamhetsberättelse för 2013 | 7. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår | 8. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår | 9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen | 10. Motioner | 11. Fastställande av verksamhetsplan | 12. Fastställande av budget för 2014 | 13. Fastställande av avgifter för 2014 | 14. Stadgemässiga val | 15. Övriga frågor | 16. Mötets avslutande | 17. Stadga för Ung Pirat | 18. Bilagor


11. Fastställande av verksamhetsplan

Verksamhetsplanen är medlemmarnas uppdrag till förbundet och förbundsstyrelsen.

Verksamhetsplan för Ung Pirat 2014

Så här vinner vi valen!

I år är det supervalår. Det betyder att fokus för förbundet kommer att vara på kampanjande. Syftet är att få så många unga människor som möjligt att rösta på Piratpartiet i EU-valet och riksdagsvalet. För att förbättra möjligheterna för Ung Pirat att kampanja kommer årets verksamhet att vara väldigt inriktad på extern verksamhet. Ett fåtal i förbundet kan omöjligt täcka in hela vårt avlånga land. En mycket viktig prioritering för förbundet är att tillhandahålla material som gör att vi kan skala upp valkampanjerna. Det handlar om att möjliggöra och uppmuntra lokalavdelningar och enskilda pirater att ta egna kampanjinitiativ. Förbundet har det övergripande ansvaret för Ung Pirats valrörelser under året och kommer att gör ett antal taktiska prioriteringar. Verksamhetsplanen är indelad i tre stycken block: EU-valet, Riksdagsvalet och efter valen.

EU-valet

 • Förbundet ska arrangera utbildningar med fokus på att kampanja.
 • Förbundet ska tillhandahålla profilmaterial för EU-valet.
 • Förbundet ska arrangera en valupptakt för EU-valet.
 • Förbundets hemsida ska under valåret ha ett fokus på kampanj och val.
 • Förbundet ska driva en EU-valkampanj.
 • Förbundet ska tillhandahålla piratrelaterad information för elever som gör skolarbete.
 • Förbundet ska lyfta upp unga kandidater till EU- och riksdagsvalet. Till exempel ta fram affischer med unga kandidater.
 • Förbundet ska ta fram en kampanjfilm för att få röster till EU-valet.
 • Förbundet ska prioritera kampanjresurser till EU-skolvalet.

Riksdagsvalet

 • Förbundet ska ha en riksdagsvalsstrategi.
 • Förbundet ska genomföra ett awesome PR-stunt på Almedalen.
 • Förbundet ska arrangera ett valläger under sommaren med fokus på kampanj.
 • Förbundet ska arrangera en valupptakt inför riksdagsvalet.
 • Förbundet ska tillhandahålla profilmaterial med kampanjtema för riksdagsvalet.
 • Förbundet ska driva en riksdagskampanj.

Efter valen

 • Förbundet ska tillsätta en Valkommission för att utvärdera de två valrörelserna. Frågeställningen är: vad gjordes bra och vad kunde gjorts bättre?
 • Förbundet ska utreda en uppstart av en Folkhögskola.
 • Förbundet ska förbereda sig inför ett verksamhetsår som ska präglas av organisationsoptimering, bildandet av en organisationsidentitet och långsiktig strategi för framtidens Ung Pirat.
 • Ta fram en ekonomisk förvaltningsstrategi för hur förbundet ska samla på sig kapital till valrörelsen 2018.