Förbundskongressen/Möteshandlingar/1

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
Förbundskongressens 2014 portal
Klicka på länkarna för att navigera dig mellan de olika dokumenten i möteshandlingarna
1. Praktisk information | 2. Kallelse till förbundskongress 2014 | 3. Mötesteknik | 4. Förslag på dagordning till förbundskongressen | 5. Formalia | 6. Verksamhetsberättelse för 2013 | 7. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår | 8. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår | 9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen | 10. Motioner | 11. Fastställande av verksamhetsplan | 12. Fastställande av budget för 2014 | 13. Fastställande av avgifter för 2014 | 14. Stadgemässiga val | 15. Övriga frågor | 16. Mötets avslutande | 17. Stadga för Ung Pirat | 18. Bilagor


1. Praktisk information

Till dig som är ombud

Inför förbundskongressen är det en hel del praktiska saker att tänka på utöver själva mötet. I detta avsnitt har information om detta sammanställts.

Dokumentarkivet där allt finns

I förbundets dokumentarkiv finns alla möteshandlingar. Arkivet finns här: https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2014/F%C3%B6rbundskongress%202014?key=eOrFN0Gzpnws

Kongresshemsidan

På följande hemsida kommer det att löpande uppdateras information om kongressen. http://wiki.ungpirat.se/index.php/Förbundskongressen

Inför kongressen

Det är viktigt att du förbereder dig inför kongressen för att kunna hänga med i tempot kongressen genomförs. Det kan du göra genom att läsa igenom dessa möteshandlingar. Här finns praktisk information om mötet, information om mötesteknik och underlag för de beslut som ska fattas. För att kunna hänga med i diskussionerna och veta vad du ska rösta är det viktigt att gå igenom dessa handlingar i förväg. Möteshandlingarna kommer i förstahand finnas digitalt, liksom mycket annan information som berör kongressen. Ta därför väldigt gärna med din bärbara dator! Kom ihåg att ta med dig handlingarna på din dator. Det kommer finnas tillgång till internet och eluttag i kongressmötessalen, men ta gärna med ditt egna 3G-modem om du äger ett. Det kan även vara bra att ta en titt på Ung Pirats antagna policy-dokument. Dessa hittar du på: http://upl.nu/dokumentarktivet

Boendet

Vi bor på Uppsala Kvarntorget Vandrarhem & Hotell. Varje rum har en ansvarig person som ansvarar för nyckeln till rummet samt att städningen blir korrekt utförd på kongressens sista dag. Det är ej tillåtet att röka eller förtära alkohol i rummen. Kvarntorget Uppsala Vandrarhem & Hotell ligger på adressen: Kvarntorget 3, 754 21 Uppsala

Möteslokaler

Förbundskongressen kommer att hållas på Clarion Hotell Gillet i centrala Uppsala. Clarion Hotell Gillet ligger på Dragarbrunnsgatan 23, 753 20 Uppsala

Hitta till förbundskongressen i Uppsala

Centralstationen (A), vandrarhemmet (B) och möteslokalen (C) finns utmärkta på kartan i följande länk: http://upl.nu/upk13-karta

Med buss

Till Kvarntorget: Buss nr. 8, hållplats 'Kvarntorget'. Går bland annat från Centralstationen. Till Clarion Gillet: Det finns ingen jättenära busshållplats. Närmast är hållplats 'Klostergatan', dit både regions- och stadsbussar går.

Till fots

Se ovanstående länk.

Från Stockholm och tillbaka.

Det är enkelt att ta sig mellan med SJ mellan Stockholm och Uppsala. Buss mellan Stockholm och Uppsala trafikeras även av Swebus Express.

Med bil söderifrån

 • Kör in på E4.
 • Ta avfart 186 mot Uppsala S
 • Fortsätt rakt fram till Kungsängsleden.
 • Sväng höger vid Kungsgatan
 • Sväng vänster vid S:t Persgatan.
 • Ta första höger in på Dragarbrunnsgatan.

Med bil norrifrån

 • Kör E4 söderut mot Uppsala Stockholm.
 • Ta avfart 188
 • I rondellen tar du sedan 3:e avfarten på rutt 288 mot Östhammar.
 • Stanna på rutt 288 i nästa rondell.
 • I kommande rondell tar du andra avfarten in på Vaksalagatan.
 • Sväng höger vid Kungsgatan
 • Sväng vänster vid S:t Persgatan.
 • Ta första höger in på Dragarbrunnsgatan.

Alkohol

Alkoholhaltiga drycker ska inte förekomma under aktiviteter som förbundet centralt anordnar, som exempelvis förbundskongressen. Anledningen till detta är att nykterister och omyndiga då kan uppleva sig utestängda. Inte heller allergier eller särskilda matpreferenser grundade på etiska eller religiösa övertygelser ska hindra en medlem från att delta.

Social media

Twitter-tags: #UPK14 och #ungpirat

Kontakt

Kongressansvarig: David Midhage på david.midhage@ungpirat.se Telefonnummer: 0723-10 40 70 Ombudskontaktperson: Mikael Iresten på mikael.iresten@ungpirat.se Telefon: 0761-91 55 50

Preliminärt schema för kongressen

Notera att detta schema är preliminärt. Ett uppdaterat och mer detaljerat schema kommer att delas ut på kongressen.

Fredag

 • 17.00-18.00 Ombud anländer på Clarion Hotell Gillet
 • 19.00-22.00 Mötet öppnas

Lördag

 • 08.00 Frukost
 • 09.00 Mötet återupptas
 • 13.00 Lunch
 • 14.15 Mötet återupptas
 • 20.00 Middag på nation

Söndag

 • 08.00 Frukost
 • 09.30 Mötet återupptas
 • 12.00 Lunch
 • 13.15 Mötet återupptas
 • 16.00 Mötet avslutas