Förbundskongressen/Möteshandlingar

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök
Förbundskongressens 2014 portal
Klicka på länkarna för att navigera dig mellan de olika dokumenten i möteshandlingarna
1. Praktisk information | 2. Kallelse till förbundskongress 2014 | 3. Mötesteknik | 4. Förslag på dagordning till förbundskongressen | 5. Formalia | 6. Verksamhetsberättelse för 2013 | 7. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår | 8. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår | 9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen | 10. Motioner | 11. Fastställande av verksamhetsplan | 12. Fastställande av budget för 2014 | 13. Fastställande av avgifter för 2014 | 14. Stadgemässiga val | 15. Övriga frågor | 16. Mötets avslutande | 17. Stadga för Ung Pirat | 18. Bilagor


MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

 1. Praktisk information
  • Preliminärt schema för kongressen
 2. Kallelse till förbundskongress 2014
 3. Mötesteknik
 4. Förslag på dagordning till förbundskongressen
 5. Formalia
 6. Verksamhetsberättelse för 2013
 7. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår
 8. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
 9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen
 10. Motioner
  1. Motion om grundlagsreform: Kontrollmekanismer i offentlig förvaltning.
  2. Motion om avregistrering
  3. Motion om proposition
  4. Motion om ändrad förbundsstyrelse
  5. Motion om optimering av förbundsstyrelse
  6. Motion: En strålande energipolitik för framtiden
  7. Motion om att anta Principprogram
 11. Fastställande av verksamhetsplan
 12. Fastställande av budget för 2014
  1. Budget
  2. Budgetkommentarer
 13. Fastställande av avgifter för 2014
 14. Stadgemässiga val
  1. Valberedningens förslag
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande
 17. Stadga för Ung Pirat
 18. Bilagor
  1. Miljöpolitiskt förslag till Ung Pirats kongress 2014
  2. Ung Pirats Basinkomstutredning
  3. Utredning om nya kontrollmekanismer i statsförvaltningen