Distrikt/Västra Distriktet/Protokoll/Västra distriktets kongress 2013

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

1 . Mötets öppnande

Mötet öppnades kl 13.30

2. Mötets behörighet

Mötet ansågs vara behörigt.

3. Fastsällande av röstlängd

 • Adam Eltér – UP Halmstad
 • Rickard Andersson – UP Halmstad
 • Paula Roth – UP Göteborg
 • Oliver Hörberg – UP Göteborg
 • Deeqa Hussein – UP Mölndal
 • Abdullahi Hussein – UP Mölndal
 • Rickard Wahlander – UP Skövde
 • Victor Nagy – UP Skövde
 • Jimmie Karlsson – UP Karlstad
 • Lucas Persson – UP Karlstad
 • Erik Fredriksen – UP Trollhättan
 • Jenny Gröhn – UP Trollhättan
 • Sixten Bergman – UP Borås

Övriga närvarande

 • David Midhage
 • Mikael Holm
 • Isabelle Danielsson
 • Christoffer Eldengrip

4. Fastställande av dagordning

Mötet fastställde dagordningen.

5. Val av mötesordförande

Mötet valde Mikael Holm

6. Val av mötessekreterare

Mötet valde Jimmie Karlsson

7. Val av två justeringsmän och två rösträknare

Mötet valde Christoffer Eldengrip och Rickard Andersson till justerare
Mötet valde David Midhage och Paula Roth till rösträknare

8. Verksamhetsberättelse

Mötet valde att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna
Bilaga 1

9. Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning

Mötet valde att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna
Bilaga 2

10. Revisionsberättelse

Mötet valde att lägga revisionsberättelsen till handlingarna
Bilaga 3

11. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Erik Fredriksen, Rickard Wahlander och Jenny Gröhn anmälde jäv på punkten
Mötet valde att ge ansvarsfrihet till den avgående styrelsen.

12. Stadgemässiga val

12.1 Styrelsen

Mötet valde enhälligt

 • Ordförande – Adam Eltér
 • Kassör – Paula Roth
 • Ledamot – Christoffer Eldengrip
 • Ledamot – Deeqa Hussein
 • Ledamot – Oliver Hörberg
 • Ledamot – Rickard Wahlander

Rickard anmälde jäv på punkten om val till styrelsen.

12.2 Valberedningen

Mötet valde enhälligt

 • Isabelle Danielsson – Sammankallande
 • Jimmie Karlsson
 • Lucas Persson

12.3 Revisor

Mötet valde Mikael Holm som revisor
Mötet valde att vakantsätta övriga resorsposter.

13. Fastställande av verksamhetsplan

Mötet valde att fastställa verksamhetsplanen
Bilaga 4

14. Fastställande av budget

Mötet valde att fastställa budgeten
Bilaga 5

15. Motioner

Inga motioner har inkommit till mötet

16. Övriga frågor

17. Mötets avslutande

Mötet avslutades 16.43