Distrikt/Västra Distriktet/Protokoll/Västra distriktets extra kongress 2012/bilaga 2

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Ekonomisk berättelse – Bilaga 2

Resultatrapport

Räkenskapsår: 2011
Konto Benämning Summa


INTÄKTER
3849 Grundstöd distrikt UP riks 20.000,00 kr
3848 Grundstöd för lokalavd UP riks 18.000,00 kr
3847 Extra distriktsstöd UP riks 48.800,00 kr
SUMMA INTÄKTER 86.800,00 kr


KOSTNADER
4419 Kurs, projekt, kost o logi 0,00 kr
4895 Årsmöteskostnader 757,00 kr
6110 Kontorsmaterial 0,00 kr
6250 Postbefordran 0,00 kr
6460 Sammanträdeskostander 0,00 kr
6570 Bankkostnader 0,00 kr
5800 Resekostnader 3587,00 kr
SUMMA KOSTNADER 4344,00 kr


RESULTAT 82.456,00 kr


Balansrapport
Tillgångar 2011-01-01 2011-12-31
Bankkonto 16238 99451
Summa tillgångar 99451


Ingående eget kapital 16238
Årets resultat 82194
Utgående eget kapital 98563
Skulder 1019
Summa eget kapital och skulder 99451