Distrikt/Västra Distriktet/Protokoll/Styrelsemöte 2013-11-24

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Styrelsemöte den 24 november, skype.
Närvarande;

  • Adam
  • Deeqo
  • Paula (punkt 1)
  • Oliver
  • Rickard (punkt 2-5a, 7-9)

Mötets öppnande

Mötet öppnades I UPVDs skype-kanal kl. 21.47


Ordningsfråga: yrkande om att ajournera mötet till onsdag 27/11 kl. 20.00 bifölls.
Mötet återupptogs 27/11 kl. 20.10

Val av mötesordförande

Mötet valde Adam Eltér till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Mötet valde Rickard Wahlander till mötessekreterare.

Val av justerare tillika rösträknare

Deeqo och Oliver valdes till rösträknare

Ung Pirat Borås, Trollhättan och Göteborg

Dessa tre lokalavdelningar måste hålla årsmöte innan 23/12 2013. Det innebär att vi måste se till att det finns aktiva som kan tänka sig att sitta i styrelsen och som kan se till att ett årsmöte hålls i tid. ( dumt UPVD bör se till att mötet hålls i tid. är personen villig att sitta i styrelsen välj in dem i sin frånvaro om de inte kan närvara ;)

Ordningsfråga: Eftersom Rickard har avvikit utsåg mötet Adam till sekretare.

  1. Deeqo kontaktar lämpliga personer för förfrågan om de vill sitta i Trollhättans styrelse. senast 9 dec om man inte vill ha julmöte.
  2. Adam kontaktar Mikael Holm och Paula ang. UP Gbg och vad som behöver göras för att föreningen ska godkännas.
  3. Det finns tre aktiva personer i Borås som kan ta över föreningen. Gustav Nipe håller kontakt med dem och rapporterar till oss om vad som händer.

Styrdokument

Styrelsemötet den 27/10 gav i uppdrag till Deeqo, Adam och Oliver att ta fram ett förslag till arbetsordning, delegationsordning och bidragskriterier för att behandla på detta möte.

  • Mötet beslutade att anta Arbets- och delegationsordning enl. bilaga 1.
  • Mötet beslutade att anta Bidragskriterier enl. bilaga 2.

Övriga frågor

Julbord

Mötet beslutar att UPVD håller tillsammans med PPVG julbord den 14 december i Gamlestadens medborgarhus. Vi anlitar catering från http://www.julbordscatering.se/catering-julbord-buffeer/ och står för 220 kr/person för alla under 26 år och 110 kr/person för övriga.
UPVD står även för kostnaden för lokalen samt hyra av porslin.
Adam och Deeqo ansvarar för att boka lokal och catering.
Skulle lokalen vara upptagen eller liknande ansvarar Adam och Deeqo för att hitta en snarlik lösning.

Distriktskongress

Frågan om nästa distriktskongress bordläggs till nästa styrelsemöte. Styrelsen får som uppgift att kolla upp vad som behöver göras inför kongressen ang. stadgar m.m.

Dörrknackningskampanj

Vecka 3 eller 4 håller UPVD en dörrknackningskampanj tillsammans med Mattias Bjärnemalm.

Nästa möte

Nästa möte hålls i början av januari.

Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 21.42.

Bilagor

Bilaga 1 Bilaga 2