Distrikt/Västra Distriktet/Protokoll/Styrelsemöte 2013-10-27

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Styrelsemöte den 27 Oktober, kansliet.

Mötets öppnande

Sammankallande öppnade mötet 16:27

Val av mötesordförande

Mötet valde Adam Eltér till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Mötet valde Oliver Hörberg till mötessekreterare.

Val av justerare tillika rösträknare

Mötet valde Deeqo Hussein till justerare tillika rösträknare.

Erfarenheter från Metodo-utbildningarna

-Adam: Utbildningarna var lärorika och vi har fått många verktyg för att effektivisera styrelsens arbete (se nästa mötespunkt).
-Deeqo:Jag lärde mig saker som vi kommer ha stor användning utav under valrörelsen.
-Oliver: Jag tycker att utbildningarna var bra och värda pengarna. Man fick sig en tankeställare om vissa saker och mycket ny information.

Framtagande av:

arbetsordning

Tills nästa styrelsemöte får Deeqo uppgiften att ta fram ett förslag till arbetsordning.

delegationsordning

Tills nästa styrelsemöte får Adam uppgiften att ta fram ett förslag till delegationsordning.

bidragskriterier

Tills nästa styrelsemöte får Oliver uppgiften att ta fram ett förslag till bidragskriterier.

Övriga frågor

  • Mötet beslutar att köpa in en askkopp till kansliet.

Nästa möte

Mötet beslutade att hålla nästa möte den 24 november.

Mötets avslutande

Mötet avslutades 17.03.