Distrikt/Västra Distriktet/Protokoll/Styrelsemöte 2013-10-04

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

4/10 kl. 17.30 Småföretagarhuset i Partille

Mötets öppnande

Mötet öppnas 18:34.

Val av mötesordförande

Mötet väljer enhälligt Adam.

Val av mötessekreterare

Mötet väljer enhälligt Oliver.

Val av justerare tillika rösträknare

Mötet väljer enhälligt Rickard.

Distriktets ekonomi

Styrelsens kassör (Paula) presenterar ekonomin. Distriktet har ca 97 000 kr. Distriktet hade 160 000 kr i början av styrelsens mandatperiod.

Planeringsdag/-helg inför valkampanjen

Möjliga kostnader kan vara; resor (för representanter från alla lokalavdelningar) och mat.
Mötet antar en budget på 5000:-.

Övriga frågor

-

Nästa möte

27 Oktober 16:00, kansliet.

Mötets avslutande

Mötet avslutas 18:55.