Distrikt/Västra Distriktet/Protokoll/Styrelsemöte 2013-09-15

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Söndagen den 15 september kl. 13.00, styrelsemöte på kansliet i Småföretagarhuset i Partille.

Mötets öppnande

Adam Eltér öppnade mötet 13:36.

Val av mötesordförande

Adam Eltér valdes till ordförande.

Val av mötessekreterare

Rickard Wahlander valdes.

Val av justerare tillika rösträknare

Deeqo och Olver valdes.

Per capsulam-beslut som tagits:

 • Piratshoppen
  • Se bilaga 1
 • LSU:s metodo-utbildningar
  • Se bilaga 2

Avhopp från distriktsstyrelsen

Christoffer Eldengrip har valt att lämna sin plats som ledamot i distriktsstyrelsen.

Rapport från kassören om distriktets ekonomi

Bordlägges till mötet då kassören ej är närvarande.

Kontakta medlemmar vars medlemskap går ut

För ett år sen fick UP många medlemmar när Tankafetast gick ner, dessa går ut i september/oktober. Det innebär att lokalavdelningarna kommer förlora ca hälften av alla medlemmarna. För att förhindra detta är förslaget att köpa in kontantkort och ringa dessa medlemmar.

 • 20 kontantkort köps in och Facebook-event skapas.

Lokalavdelningar

 • UP Borås och Trollhättan behöver hålla årsmöte och tillsätta en styrelse innan 31/12.

Förslagsvis kan vi även använda kontantkorten till att ringa medlemmarna för att hitta lämpliga kandidater till en styrelse.

 • UP Göteborg behöver kalla till ett extrainsatt årsmöte

Peta på Paula att hålla ett årsmöte, då ett beslut inte är giltigt.

 • Ung Piratbåten flyttar sitt säte till distriktet under förutsättning att vi river upp följande beslut från styrelsemötet den 6/4: "Mötet beslutar att styrelsen ställer som krav på Ung Piratbåten att de ska ha sitt säte i Västra distriktet om de vill få bidrag från distriktet."
  • Mötet beslutar att riva upp beslutet.
 • Bidragsansökan från Ung Piratbåten.

11/10 kommer det att vara kulturnatt i Göteborg och Ung Piratbåten har ansökt om 1650 kr i bidrag för att kunna närvara och kampanja under evenemanget.

  • Mötet biföll beslutet.

Planeringsdag/-helg inför valkampanjen

 • Mötet beslutade att 20 oktober är planeringsdag.
 • Ekonomifrågan bordläggs till nästa möte.

Tävlingsdag med kampanjaktiviteter för pirater

Styrelsen biföll frågan om att hålla en aktivitetsdag, datumfrågan bordläggs.

Övriga frågor

 • EUkon
  • Mötet beslutar att distriktets styrelse representeras.
 • Eldengrip har lämnat styrelsen och ny attesträtt på Materielförvärv behövs
  • Mötet beslutar att Oliver får attesträtt på budgetposten.

Nästa möte

Mötet beslutade 4 oktober.

Mötets avslutande

Adam avslutade mötet 14:47