Distrikt/Västra Distriktet/Protokoll/Styrelsemöte 2013-04-14

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Styrelsemöte Söndagen den 14 april. Plats: Skype
Närvaro 14/4

 • Adam Eltér
 • Deeqo Hussein
 • Oliver Hörberg

Närvaro 21/4

 • Adam Eltér
 • Paula Roth
 • Oliver Hörberg
 • Rickard Wahlander

Mötets öppnande

Mötet öppnades 13.17 av ordförande Adam Eltér.


Ordningsfråga: Mötet bifaller yrkandet att ajournera mötet i en vecka till söndagen den 21 april kl 13.00 i Småföretagarhuset i Partille. Information till samtliga styrelsemedlemmar går ut genom mejl och Skype.
Mötet ajournerades kl. 13.22.


Mötet återupptas 13.37 den 21 april 2013.

Val av mötesordförande

Mötet valde enhälligt Adam till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Mötet valde enhälligt Oliver till mötessekreterare.

Val av justerare tillika rösträknare

Mötet valde Rickard och Paula till justerare tillika rösträknare.

Kansli

Oliver och Paula har hittat ett kontor som vi kan hyra för 900 kr/mån. I samband med styrelsemötet kommer vi att besöka lokalen och besluta om vi kommer att hyra den.

 • Mötet beslutar att hyra en lokal i Småföretagarhuset Partille för 900 kr/mån. Adressen till lokalen är Laxfiskevägen 30, 433 38 Partille. Kontaktperson är Henrik Sjölander, 0707-528444, sjolanders@gmail.com. Oliver sköter kontakten med Henrik och löser ett kontrakt.
 • Mötet beslutar att Oliver Hörberg blir huvudansvarig för kansliet och har rätt att hantera alla värdehandlingar som rör kansliet.

Utvärdering av påskutbildningen

Till nästa gång ska vi sträva efter att vara bättre på att hålla tider.

Avtal med Piratshoppen

De flesta andra distrikt har avtal med Piratshoppen och Johan (Mlg) undrar om vi också vill ha ett avtal. Pdf med mer info från Piratshoppen finns på http://bit.ly/16GqatW och exempel på hur avtalet skulle kunna se ut finns på http://bit.ly/143mNjo

 • Mötet beslutar att Västra distriktet sluter avtal med Piratprylar AB gällande profilmaterial och köper in ett presentkort till värde av 8000 kr. Adam sköter kontakt och löser ett kontrakt.

Bidrag från landsting och regioner

 • Vi behöver undersöka möjligheten att få bidrag från Hallands län, Värmlands län samt i de kommuner där vi bedriver verksamhet. Adam undersöker Västra Götaland, Halland samt Värmlands län.

Lokalavdelningar

- Borås har höll sitt årsmöte den 4 april. Adam kommer att informera om hur det gick.

 • Adam har kontaktat ordf. i Borås för att få tillstånd om att ringa runt till de medlemmar som tillhör Borås för att hitta aktiva.

- Trollhättan har fortfarande inte hållit något årsmöte.
- Mölndals kassör har lämnat Ung Pirat och de kommer därför behöva hålla ett extra årsmöte.
- Övriga lokalavdelningar
- Enkät till lokalavdelningar

 • Adam ska hålla möten med varje lokalavdelningsordförande i distriktet om hur UPVD kan stödja dem.

Kriterier för utbetalning av bidrag

Mötet beslutar att bordlägga punkten till nästa styrelsemöte.

Beslutslogg

 • Mötet beslutar att beslutsloggen ska startas nu och fyllas på med tiden och att Rickard och Oliver ska vara ansvariga för den.

Övriga frågor

-Stora piratdagen

 • Mötet beslutar att stora piratdagen får 4000 kr att förfoga över för inköp av mat.

-Mötet beslutar att Paula skickas tillfälligt till UP Halmstad för att medverka på deras skolbesök.

Nästa möte

Nästa möte är 13.00 18/5 på kansliet.

Mötets avslutande

Adam avslutar mötet 15.28.