Distrikt/Västra Distriktet/Protokoll/Styrelsemöte 2013-04-06

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Styrelsemöte 2013-04-06

Mötets öppnande

Adam Eltér öppnar mötet 22:18.

Val av mötesordförande

Mötet väljer enhälligt Adam Eltér till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Mötet väljer enhälligt Oliver Hörberg till mötessekreterare.

Val av justerare tillika rösträknare

Mötet väljer Christoffer Eldengrip samt Paula Roth till justerare tillika rösträknare.

Ordningsfråga

Mötet beslutar att alla närvarande blir adjungerade.

Övriga frågor

Oliver och Paula har besökt Småföretagarhuset i Partille för att kolla på kansli. Vi har fått ett erbjudande på 900 kr/mån.

  • Mötet beslutar att nästa styrelsemöte hålls i lokalen i Småföretagarhuset i Partille och att styrelsen då tar ställning till om vi vill hyra kontoret.
  • Mötet beslutar att Oliver Hörberg blir ansvarig att kontakta ansvarig Henrik Sjölander på Småföretagarhuset så att Henrik Sjölander kan lämna ett skriftligt kontraktsförslag för styrelsen att se över.


Piratbåten har fått en budgetpost i förra årets budget som de inte har tagit ut. Styrelsen har inget krav på att dela ut bidraget, men vi kan sätta krav på dem för att bidraget ska delas ut.

  • Mötet beslutar att styrelsen ställer som krav på Ung Piratbåten att de ska ha sitt säte i Västra distriktet om de vill få bidrag från distriktet. Ordföranden tar på sig uppgiften att informera Ung Piratbåten om styrelsens beslut.


Hur gick det med styrelsens närvaro på Ung Pirat Borås årsmöte?

  • Ingen i styrelsen hade möjlighet att närvara.


Ung Pirat Karlstad vill ha hjälp med närvaro och ekonomiskt stöd till ett evenemang.

  • Mötet beslutar att lokalavdelningar som önskar att söka stöd får skicka in en hemställan till styrelsen med dessa önskningar.

Nästa möte

Nästa möte sker den 14 april kl 13.00 i det förslagna kansliet i Småföretagarhuset i Partille. Oliver Hörberg kontaktar Henrik Sjölander för att se om det finns möjlighet att hålla mtöet där. Rickard Wahlander löser ev. resebokningar och lägger ut pengar för kostnaden när detta blir aktuellt.

Mötets avslutande

Adam Eltér förklarar mötet avslutar 23.03.