Distrikt/Västra Distriktet/Protokoll/Styrelsemöte 2013-02-24/Bilaga 6

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Bilaga 6

Former för regelbunden kontakt

  • Distriktsstyrelsen ska hålla regelbunden kontakt med lokalavdelningarna i distriktet.
  • Distriktsstyrelsen ska hålla minst ett möte per år dit alla lokalavdelningarnas ordföranden är inbjudna för att dela med sig av strategier och diskutera vilka aktiviteter lokalavdelningarna bör hålla tillsammans under året.
  • Distriktsstyrelsen ska per mejl skicka ut en enkät till alla lokalavdelningarna i distriktet för att kunna avgöra hur det nuvarande läget är samt hur distriktet bäst ska stödja lokalavdelningarna.
  • Distriktet och/eller distriktsstyrelsen ska (genom en eller flera representanter) närvara och ge stöd och hjälp till lokalavdelningarna vid aktiviteter och events om lokalavdelningarna så önskar i den mån detta är rimligt.
  • Distriktsstyrelsen ska skicka ut funktionärsutskick till lokalavdelningarna i distriktet när större aktiviteter organiseras i distriktet eller när distriktet och/eller distriktsstyrelsen genomför något som väsentligt påverkar lokalavdelningarna. Styrelsen ska också informera lokalavdelningarna om det stöd som finns att söka hos distriktet genom funktionärsutskicken.
  • Frågor och ärenden från lokalavdelningarna Frågor och ärenden som kommit in från lokalavdelningarna till styrelsen eller enskilda styrelsemedlemmar ska prioriteras. Målet ska vara att besvara eller vidarebefordra ärendet inom 48 timmar. Om ärendet behöver tas upp på ett styrelsemöte ska lokalavdelningen informeras om detta och ges besked inom 48 timmar efter mötet.