Distrikt/Västra Distriktet/Protokoll/Styrelsemöte 2013-02-24/Bilaga 5

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Bilaga 5

Arbetsbeskrivningar för ordförande, kassör, sekreterare.

Ordförande

Ordföranden har det främsta ansvaret för styrelsens arbete. Ordföranden sammankallar och leder styrelsemöten, representerar distriktet huvudsakligen internt och externt samt har hand om den huvudsakliga kontakten med lokalavdelningarna, förbundsstyrelsen och de andra distrikten.

Sekreterare

Sekreteraren ansvarar för att arkivera protokoll och andra dokument samt tillhandahålla dessa för förbundsstyrelsen, medlemmarna och övriga. Sekreteraren ansvarar också för att skriva och skicka in dokument till myndigheter, förbundsstyrelsen och andra parter samt hjälpa lokalavdelningarna med ansökningar, protokoll och mötesformalia.

Kassör

Kassören har hand om ersättningar/utbetalningar samt arkivering av kvitton och bankpapper. Kassören förbered också ekonomisk berättelse och budgetförslag som sedan godkänns av styrelsen innan distriktskongressen. Kassören informerar styrelsen löpande om tillgångar och utgifter.

Övriga ledamöter

Arbetsuppgifter distribueras mellan de övriga ledamöterna efter behov.