Distrikt/Västra Distriktet/Protokoll/Styrelsemöte 2013-02-24/Bilaga 4

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Bilaga 4.

Framtagande av Policy (Resor, Kost, Logi, Ersättningar)

Alla utlägg ska kunna styrkas med kvitto, faktura eller dylikt. I särskilda fall där kvitto ej finns att tillgå (t.ex. milersättning för bilresa enligt Skatteverkets schablon)


Skatteverkets schablon:

Schablonvärde för inkomståren 2012 och 2013:

  • Helt fri kost (minst tre måltider): 200 kronor per dag
  • Fri lunch eller middag: 80 kronor per dag
  • Fri frukost: 40 kronor per dag


Resor

Generellt ska billigaste rimliga resa väljas. Endast i fall där en billigare resa medför orimligt antal byten eller längre restid får en dyrare resa väljas. Vid flera likvärdiga färdalternativ ska i huvudsak det miljövänligaste färdmedlet väljas. Innan resor bokas av distriktet så ska det undersökas om personen kan åka med månadskort eller med t.ex. studentrabatt och liknande.

Mat

Ersättning för mat utgår vid ideellt arbete (exempelvis styrelsemöte eller besök hos lokalavdelningar) som pågår i 5 timmar eller mer inklusive eventuell restid. Maximal ersättning per måltid är enligt Skatteverkets normer . Vid gemensamma aktiviteter i distriktet är det i huvudsak arrangörens och/eller distriktsstyrelsens uppgift att ordna mat och ersättning för personliga utlägg betalas endast ut i särskilda fall. Hänsyn till allergier och andra behov av specialkost skall alltid tas i beaktande och kan berättiga en merkostnad för enskilda personer.

Representation

Vid representation på aktiviteter och evenemang eller när en person bjuds in till en aktivitet i ett specifikt syfte (t.ex. representanter från lokalavdelningar eller föreläsare från andra organisationer) kan man i särskilda fall bortse från policyn för att t.ex. bjuda på mat även på kortare aktiviteter om det gynnar distriktets intressen.

Boende

För resor från aktiviteter, möten och evenemang för vilka distriktet betalar reskostnader ersätts utlägg för vandrarhem eller liknande boende om hemkomsten beräknas bli efter kl. 01.00. Billigaste rimliga alternativet ska väljas.

Övriga utlägg

Distriktet ersätter utlägg för övriga kostnader som uppkommer kring aktiviteter, möten och evenemang som t.ex. kontorsmaterial, kampanjmaterial, parkeringskostnader, m.m.