Distrikt/Västra Distriktet/Protokoll/Styrelsemöte 2013-02-24/Bilaga 3

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Bilaga 3

Budget

Intäkter:

30 000 Bidrag

Kostnader:

 • 15 000 Evenemang/Aktiviteter (aktivism)
  • 2 000 Uppkomna aktiviteter (Adam & Paula)
 • 15 000 Eventbidrag
 • 10 000 Materielförvärv (Christoffer)
 • 12 000 Representation
  • 2 000 (Adam & Paula)
 • 10 000 Distriktskongress (kongressansvarig)
 • 15 000 Styrelsemöten
  • 10 000 Resor (Rickard)
  • 5 000 Övrigt
 • 5 000 Valberedningsmöten
 • 5 000 Träffar
 • 15 000 Lokalbidrag


tot: 102000

Resultat: -72000