Distrikt/Västra Distriktet/Protokoll/Styrelsemöte 2013-02-24/Bilaga 2

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Bilaga 2

 • Fortsätta arbetet med aktivering och stöd till lokalavdelningar genom kontinuerlig kontakt

med lokalavdelningarnas styrelser (Adam Eltér har skrivit ett förslag som behandlas på nästa styrelsemöte)

 • Distriktet ska ta fram ett handlingsplan för skolbesök och påbörja genomförandet av denna. (Styrelsen ska skapa medel för att underlätta för lokalavdelningar att ta kontakt med skolor inom deras område)
 • Utbildningstillfällen i samarbete med riksförbundet med syfte att öka kompetensen i

distriktstyrelsen (Västra distriktet ska undersöka möjligheterna att hålla en utbildning inom området där distriktet står för lokal medan förbundet centralt står för föreläsningar och dylikt)

 • Hålla föreläsningar för intresserade personer om Ung Pirat
 • Fortsätta arbetet med att ta fram en beslutslogg (Att se till att en beslutslogg finns där man kan följa allt som har beslutats, både beslut som har tagits tidigare samt framtida beslut)
 • Fortsätta arbetet med att ta fram policydokument gällande val av förtroendeuppdrag och

arbetsbeskrivningar för valberedningen med fokus på undvikande av otillbörligt maktutövande

 • Där det är möjligt delta i lämpliga evenemang i enlighet med föreningens syfte (Borde omformuleras, eftersom detta är det som vi finns till för)
 • Förbättra internkommunikation inom distriktet (Att skaffa underskrifter från alla lokalavdelningar vilket möjliggör att vi kan skicka utskick till dem)
 • Att distriktstyrelsen minst 6 gånger under 2013 ska ha fysiska styrelsemöten.
 • Att tillsammans med de andra distrikten och förbundet centralt skapa ett ordförandenätverk,

kassörnätverk och sekreterarnätverk. (Detta borde inte vara styrelsens uppgift, om det kommer en ansökan om att gå med i nätverk accepterar vi)

 • Att vid årets slut ha flest godkända lokalavdelningar bland distrikten.
 • Att hjälpa lokalavdelningar att söka bidrag i region och kommuner. (Att ta fram bidragsdokument och skicka till de lokalavdelningar som kan söka dem)
 • Att upprätta bidrag för föreningar som vill skaffa en lokal.
 • Att ha ett evenemangsbidrag. (Utforma kriterier för bidrag, annars går det inte att betala ut)
 • Att undersöka möjligheterna att skaffa ett kansli
 • Att distriktet ska söka bidrag där möjligt är. (Att undersöka vilka bidrag vi kan söka)
 • Att styrelsen ska ta fram regler och definitioner av kriterierna för utbetalning av bidrag.