Distrikt/Västra Distriktet/Protokoll/Styrelsemöte 2013-02-24

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Styrelsemöte 24 februari kl 13.00 i Vårgårda

Mötets öppnande

Mötet öppnades 14:03

Val av mötesordförande

Mötet valde Adam Eltér till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Mötet valde Oliver Hörberg till mötessekreterare.

Val av justerare tillika rösträknare

Mötet valde Deeqo Hussein och Christoffer Eldengrip till justerare samt mötessekreterare.

Konkretisering av verksamhetsplanen

Mötet ajourneras från 14:30 tillsvidare.
Mötet återupptas 17.31.

Budget

Se bilaga 3.

Framtagande av Policy (Resor, Kost, Logi, Ersättningar) (Adam)

Adam Eltér har lagt fram ett förslag. Se bilaga 4.
Styrelsen antar policyn.

Attesträtter

Riktlinjer för styrelsens arbete.
Styrelsen bör sammankalla fysiskt minst varannan månad. Möten online vid behov.

Arbetsbeskrivningar för ordförande, kassör, sekreterare (Adam)

 • hur ofta ska vi träffas? (Adam)
 • möten online?
 • ansvarsområden?
 • övrigt

Adam Eltér har lagt fram ett förslag. Se bilaga 5.
Styrelsen antar förslaget.

org.nr (Rickard)

Adam löser anmälan till Skatteverket.

Lokalavdelningar (Christoffer)

(Not läge längst ner bilaga 1)

 • lägesbeskrivning
 • former för regelbunden kontakt (Adam)

Adam har skrivit ett förslag för former för regelbunden kontakt. Se bilaga 6.
Styrelsen antar förslaget.

Utbildningshelg

 • För medlemmarna (Deeqo)

Deeqo ska kolla upp möjligheterna att ha en utbildning för de som inte kom med till Bryssel.

 • Uppsala

Styrelsen röstar emot att skicka styrelsen till Uppsala för utbildning.

Skolbesök (Deeqo)

Punkten tas upp på nästa möte när Deeqo har formulerat förslaget i text.

Bidrag från regioner

Oliver har undersökt Halland och Värmland och inte hittat något. Styrelsen fokuserar istället på att söka från Västra Götaland. Christoffer tar på sig ansvar för uppföljning och ansökan.

Westpride (Deeqo

Deeqo tar ansvar för att undersöka vad som krävs för att kunna deltaga i West pride.

Övriga frågor

Paula undersöker möjligheten att ta över Gnutikens lokaler.
Styrelsen skjuter upp kick-off till efter kongressen.

Nästa möte

I anslutning till Förbundskongressen.

Mötets avslutande

Mötet avslutas 19.05.

*Till mötet vill jag att alla läser på lite så de har en hum om vad orden Ordförande, Kassör, Sekreterare, Dagordning, talarlista, plenum, votering, attesträtt, budget, verksamhetsplan, revisor, formalia, praxis, acklamation, reservation, stadga och policy betyder


 • Om vi fått bankkontot så vill jag även att vi tar upp de utgifter som jag har haft. Har även en utgift som jag ska ha betalt för från förra verksamhetsåret, men jag har varit lite off med att begära.//RW


 • Sista anmälning till WEST pride är 1 mars (Där det är möjligt delta i lämpliga evenemang i enlighet med föreningens syfte) Har för mig UP har varit med i Pride festivalen tidigare. Och eftersom de flesta politiska föreningar ställer upp så kan det vara något aktuellt för oss också anser jag/ Deeqo


 • Ansvarsområden? t.ex. Media, kampanj osv? //RWBilagor