Distrikt/Västra Distriktet/Protokoll/Styrelsemöte 2013-02-09

Från Kunskapsbanken
Hoppa till: navigering, sök

Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 16.46.

Val av mötesordförande

Styrelsen valde Christoffer Eldengrip till ordförande för mötet.

Val av sekreterare

Styrelsen valde Adam Eltér till sekreterare för mötet.

Val av justerare

Styrelsen valde Christoffer Eldengrip och Deeqo Hussein till justerare för mötet.

Val av styrelsens sekreterare

Styrelsen valde Rickard Wahlander till styrelsens sekreterare.

Val av firmatecknare

Styrelsen utsåg Adam Eltér och Paula Roth att teckna föreningens firma var för sig.

Nästa möte

Nästa möte hålls den 24 februari.

Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 17.07.